บอล Scrubb สอนเทคนิคตกแต่งภาพถ่าย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 28 ธ.ค. 54
2K views

พี่บอลสอนเทคนิคการตกแต่งภาพ

พี่บอล สครับบ์มาแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการใส่กรอบภาพถ่ายพร้อมกับคำอธิบายรูปภาพ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะ
ลำตัด
4.4K views
ศิลปะ
ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก
166.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 1 (ดนตรี)
17.9K views
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 1(ทัศนศิลป์)
37.4K views
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ดนตรี)
37.4K views
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์)
36.1K views