แบบทดสอบ เรื่อง แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง_ป.3
punyapat
|
20 มี.ค. 54
 | 95.5K views

คำชี้แจง 

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับบนข้อ ก ข ค หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15.7K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
26.1K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ หารระคน ชุดที่ 1
22.2K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9
14.9K views
ข้อสอบการหารเบื้องต้น
7.3K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
9.6K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15.7K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
26.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ หารระคน ชุดที่ 1
22.2K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9
14.9K views
ข้อสอบการหารเบื้องต้น
7.3K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
9.6K views