แบบทดสอบ เรื่อง แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง_ป.3
punyapat
|
20 มี.ค. 54
 | 95.1K views

คำชี้แจง 

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับบนข้อ ก ข ค หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15.1K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
25.3K views
การหาร
28.5K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
24K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
16.8K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
37.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15.1K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
25.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การหาร
28.5K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
24K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
16.8K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
37.3K views