สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ_ป.6
punyapat | 20 มี.ค. 54
40.9K views

 ความคิดรวบยอด 

         การคูณ เป็นการเพิ่มจำนวนของตัวเลขหรือสิ่งของให้มีค่าหรือปริมาณมากขึ้น ครั้งละเท่าๆ กัน โดยการคูณกันของจำนวนสองจำนวนสามารถสลับที่กันได้ ซึ่งผลคูณที่ได้จะยังคงเท่าเดิม เรียกสมบัตินี้ว่า สมบัติการสลับที่ของการคูณ และการคูณกันของจำนวนสามจำนวน ไม่ว่าจะนำจำนวนที่หนึ่งคูณกับจำนวนที่สอง หรือจะนำจำนวนที่สองคูณกับจำนวนที่สาม แล้วค่อยคูณจำนวนที่เหลือ ผลคูณที่ได้ย่อมเท่ากัน เรียกสมบัตินี้ว่า สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ทิศและแผนผัง
184.3K views
คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
256.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิต
92.2K views
เรื่อง ทศนิยม ป.6
64K views
สุดยอดโจทย์
37.6K views
การคูณสุดง่าย
19.5K views