ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Active & Passive Voices
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 29.7K views

Active & Passive Voices ตอนที่ 1
Active & Passive Voices ตอนที่ 2
Active & Passive Voices ตอนที่ 3
Active & Passive Voices ตอนที่ 4
Active & Passive Voices ตอนที่ 5
Active & Passive Voices ตอนที่ 6
Active & Passive Voices ตอนที่ 7
Active & Passive Voices ตอนที่ 8
Active & Passive Voices ตอนที่ 9
Active & Passive Voices ตอนที่ 10
Active & Passive Voices ตอนที่ 11

Active & Passive Voice

รูปประโยค Active Voice --> Subject + Verb + Object
          แสดงให้เห็นว่าประธานเป็นผู้ทำกริยาด้วยตัวเอง
รูปประโยค Passive Voice--> Object + v. to be + V3 + [by + Subject]
          เป็นประโยคที่ต้องการเน้นความสำคัญที่กรรมของประโยค ดังนั้น บางครั้งอาจละส่วนประธานของประโยคออกไปได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
17.9K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
7.4K views
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.2 ชุดที่1
51.2K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่2
17K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่3
14.8K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่5
36.6K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
17.9K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
7.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.2 ชุดที่1
51.2K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่2
17K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่3
14.8K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่5
36.6K views