ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Active & Passive Voices
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
25.9K views

Active & Passive Voices ตอนที่ 1
Active & Passive Voices ตอนที่ 2
Active & Passive Voices ตอนที่ 3
Active & Passive Voices ตอนที่ 4
Active & Passive Voices ตอนที่ 5
Active & Passive Voices ตอนที่ 6
Active & Passive Voices ตอนที่ 7
Active & Passive Voices ตอนที่ 8
Active & Passive Voices ตอนที่ 9
Active & Passive Voices ตอนที่ 10
Active & Passive Voices ตอนที่ 11

Active & Passive Voice

รูปประโยค Active Voice --> Subject + Verb + Object
          แสดงให้เห็นว่าประธานเป็นผู้ทำกริยาด้วยตัวเอง
รูปประโยค Passive Voice--> Object + v. to be + V3 + [by + Subject]
          เป็นประโยคที่ต้องการเน้นความสำคัญที่กรรมของประโยค ดังนั้น บางครั้งอาจละส่วนประธานของประโยคออกไปได้

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
13.8K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
5.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4
28.7K views
ภาษาอังกฤษ
45.7K views
วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่5
33.2K views
วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่1
87.6K views