Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รวมช่องทางบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อุบลราชธานี

Posted By SataBhisha | 17 ก.ย. 62
18,721 Views

  Favorite

 

รวมข้อมูล การบริจาค เงิน สิ่งของ และการบริจาคโลหิต และเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน ในช่วงภาวะ น้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 62 

หมายเหตุ : 

เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบแต่ละแห่ง ก่อนจะนำเงินสดและสิ่งของไปบริจาคนะคะ 

 

ศูนย์รับบริจาคเงิน 

 -- กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี – โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0

 --  บริจาคช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 001-1-34567-0
 -- บริจาคช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชื่อบัญชี "กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 067-0-06895-0
 -- บริจาคช่วยน้ำท่วมอุบลฯ ชื่อบัญชี "โรงพยาบาลวารินชำราบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2562" ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-0-67605-0

 -- บัญชี โรงพยาบาลวารินชำราบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2562 ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-0-67605-0

 

ศูนย์รับบริจาคสิ่งของ 

สายการบินไลอ้อน แอร์

เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตั้งแต่ 11 กันยายน – 16 กันยายน 2562

สิ่งของที่บริจาค

จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กก./ห่อ พร้อมทั้งบรรจุสิ่งของในหีบห่อให้มิดชิด 

ทางสายการบิน ไม่รับอาหารสดทุกชนิด

จุดรับบริจาค :

คลังสินค้า ไทย ไลอ้อน แอร์ สนามบินดอนเมือง

เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. โทร 02-529-9839

 

สายการบิน THAI Smile 

สายการบิน THAI Smile รับขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย

สิ่งของที่บริจาค

การบรรจุสิ่งของบริจาคขอให้อยู่ในหีบห่อมิดชิด มีน้ำหนักชิ้นละไม่เกิน 30 กิโลกรัม ไม่รับอาหารสด

จุดรับบริจาค :

สามารถนำไปส่งได้ที่แผนกรับขนส่งสินค้าในประเทศ อาคารคลังสินค้าภายในประเทศของการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-137-4521-3 ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

 

โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชรานี 

สิ่งของที่บริจาค

พลาสเตอร์ปิดแผลโลชั่นทากันยุง ยาสมัญประจำบ้าน

 

ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จุดรับบริจาค ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี

 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4534-4635 - 7

สิ่งของที่ขอรับบริจาค

มุ้ง,เต็นท์นอน สำหรับผู้อพยพ - ยาทากันยุงยาทาน้ำกัดเท้า - ห้องน้ำชั่วคราวอาหารสัตว์ (สุนัข,แมว)

 

ภาพ : ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.อุบลราชธานี

 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

เปิดจุดรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยน้ำท่วม ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ หรือกล่องรับบริจาค ณ ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0-2831-3508 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ www.thailandpost.co.th

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 

จัดพื้นที่ลานจอดรถ P3 จำนวน 300 คัน เพื่อรองรับรถยนต์ของผู้ประสบอุทกภัย

ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการจอดรถ ติดต่อได้ที่ เคานเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เวลา 10.30 – 21.00 น.

เพจ : CENTRAL PLAZA

 

บริจาคโลหิต 

เชิญชวนบริจาคโลหิตเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตต้องงด ส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองมีน้อย ขอเชิญชวนผู้ที่สะดวกในการเดินทาง สามารถบริจาคโลหิตได้ที่บริจาคโลหิตได้ที่
 

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

จัดรับบริจาคโลหิตหน่วยพิเศษ วันที่ 16-20 ก.ย.62 

-โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

หมายเหตุ :

งดอาหารไขมันสูง นอนหลับให้เพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆ

ก่อนมาบริจาคสอบถามโทร. 045-244628,085-111-6203

 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เปิดรับบริจาคเลือด ที่ธนาคารเลือด เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทำให้หน่วยออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไม่สามารถออกรับบริจาคได้ ทำให้ขณะนี้ จำนวนโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วย โดยผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคครบ 3 เดือน หรือมีความพร้อมตามเกณฑ์บริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.

 

เบอร์โทร. ติดต่อฉุกเฉิน

-- จังหวัดอุบลราชธานี โดยหน่วยทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้จัดกำลังลาดตระเวนดูความปลอดภัยในพื้นที่ประสบภัย และเปิดคอลเซนเตอร์ 045-429610, 061-0299168 หรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-344635-7

-- ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4542-9610 และ 06-1029-9618

-- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-344635-7

-- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

--สายด่วนกรมทางหลวง 1586

-- สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4524-5345

-- ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-3091 และ 0-4535-3008

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • SataBhisha
  • 0 Followers
  • Follow