Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รวมห้องสมุดในกรุงเทพฯ แหล่งความรู้ของชาวกรุง

Posted By SK | 06 ก.ย. 62
5,360 Views

  Favorite

เติมอาหารให้สมองกับห้องสมุดในกรุงเทพฯ แหล่งรวมความรู้ดี ๆ ที่เหล่านักอ่านไม่ควรพลาด

 

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แสนจะวุ่นวายของเมืองกรุง การได้ค้นพบสถานที่หรือพื้นที่ที่เงียบสงบถือเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนา (ไม่นับการอยู่บ้าน) ถ้าเป็นสายดื่มก็อาจจะเลือกเข้าคาเฟ่สักร้าน นั่งจิบกาแฟชิล ๆ ทำงานอ่านหนังสือไปเพลิน ๆ แต่ถ้าชอบศึกษาค้นคว้า รักการอ่านอย่างจริงจัง ห้องสมุด ก็ดูจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด เพราะเงียบสงบ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา นั่งยาว ๆ ได้ และยิ่งห้องสมุดสมัยนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้น่าสนใจมากกว่าสมัยก่อน การเข้าห้องสมุดจึงดูไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป วันนี้เราก็ได้รวบรวมห้องสมุดในกรุงเทพฯ มาฝากกันค่ะ

 

หอสมุดแห่งชาติ

ภาพ : www.nlt.go.th

 

เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม สงวนรักษา และอนุรักษ์มรดกทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติ ในรูปของหนังสือตัวพิมพ์เอกสารโบราณ ได้แก่ ศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ และมีหนังสือประเภทต่าง ๆ ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปต้องการมาค้นคว้าหาความรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ที่ตั้ง : ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์ : http://www.nlt.go.th/ 

 

 

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

 

หอสมุดรูปลักษณ์สวยงามมีความทันสมัย ให้บริการที่น่าสนใจหลายอย่าง โดยมีการจัดสรรพื้นที่แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ไม่ว่าจะเป็นโซนนิทรรศการหมุนเวียน ห้องคลังนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ห้องฉายภาพยนตร์และห้องสมุดสาหรับผู้พิการ โซนสำหรับเด็กและเยาวชน โซนหนังสือต่างประเทศ วรรณกรรมหายาก เป็นต้น
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์ : http://www.bangkokcitylibrary.com/ 

 

 

ห้องสมุดมารวย

www.bangkokcitylibrary.com/

 

ห้องสมุดภายใต้การดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงินและการลงทุน ให้บริการทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยหนังสือ ตำราวิชาการ วารสาร นิตยสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต ความน่าสนใจของที่นี่คือจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เป็นประจำทุกเดือน ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน การบริหารธุรกิจ การพัมนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ที่ตั้ง : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ชั้นใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์ : https://www.maruey.com/home/index.html

 

 

ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ภาพ : www.bacc.or.th

 

ห้องสมุดเฉพาะด้านศิลปะ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสารทางด้านศิลปะร่วมสมัย ภาพยนตร์ สารคดีเกี่ยวกับศิลปะ และยังได้รวบรวมสูจิบัตรนิทรรศการที่เคยจัดแสดงที่หอศิลป์หรือที่อื่น ๆ  อีกทั้งยังมีมุมหนังสือสำหรับเด็กอีกด้วย
ที่ตั้ง : ชั้น L ของอาคารหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330
เว็บไซต์ : https://www.bacc.or.th/

 

 

The Reading Room

 

ห้องสมุดศิลปะสุดคูลที่ให้บริการหนังสือเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยสูจิบัตรนิทรรศการ หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลป์ นิตยสารและสื่ออิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น การเสวนาพูดคุย การจัดฉายภาพยนตร์และการทำ workshop ทางศิลปะและสาขาอื่น ๆ โดยห้องสมุด The Reading Room เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ที่ตั้ง : ชั้น 4 ในอาคารพาณิชย์ ซอยสีลม 19 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ : http://readingroombkk.org

 

 

TCDC Commons

ภาพ : FB tcdc commons

 

ห้องสมุดด้านการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design Library) ที่ครอบคลุม  21 สาขางานออกแบบ มีการออกแบบพื้นที่และการใช้สอยให้สามารถเป็นทั้งห้องสมุด พื้นที่จัดกิจกรรมด้านการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ และพื้นที่บริการเพื่อชุมชนด้านการออกแบบสื่อสาร รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับงานออกแบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งบริการถ่ายเอกสารสีและขาวดำ สแกนเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานออกแบบ 
ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน ขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10501
เว็บไซต์ : http://www.tcdc.or.th/tcdccommons/?lang=th

 

 

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (ห้องสมุดประชาชน)

ภาพ : FB ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ลุมพินี

 

ห้องสมุดที่ให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะกระจายตามเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ แต่อาจจะไม่คบทุกเขต ให้บริการหนังสือหลากหลายประเภท ได้แก่ นวนิยาย ปรัชญา หนังสือทั่วไป หนังสือประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแต่ละที่ยังมีการจัดธีมของห้องสมุดเพื่อสร้างความน่าสนใจและความแตกต่าง อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมภาษาอังกฤษสนุกทุกวันเสาร์ กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์กับทางชุมชน
 

 

Neilson Hays Library

ภาพ : Neilson Hays Library

 

ห้องสมุดคลาสสิกที่เปิดให้บริการมาแล้วเกือบร้อยปี ความโดดเด่นของห้องสมุดแห่งนี้คือโครงสร้างการออกแบบที่สวยงาม เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ และแน่นอนว่าต้องมีหนังสือที่อายุเฉียดร้อยด้วยเช่นกัน (อนาคตอาจมีหนังสือภาษาไทยด้วย) ซึ่งนอกจากการให้บริการด้านหนังสือแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรมบรรยายประวัติศาสตร์ที่เน้นแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น กิจกรรมอ่านนิทานหรือร้องเพลงภาษาอังกฤษให้เด็กเล็ก เวิร์กช็อปต่าง ๆ เป็นต้น
ที่ตั้ง : ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เว็บไซต์ : https://neilsonhayslibrary.org/ 

 

นอกจากนี้ก็ยังมีห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(หอสมุดกลาง) หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 

 

จะเห็นได้ว่าห้องสมุดในกรุงเทพนั้นเปิดให้บริการมากมาย และมีความเฉพาะด้านหลากหลายให้เลือก ดังนั้นใครที่มองหาพื้นที่สงบ หรือต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมก็ลองแวะไปกันได้ ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเลย ! 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • SK
  • 2 Followers
  • Follow