Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล คว้ามาตรฐาน MusiQuE แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Posted By Plook Blog | 22 ส.ค. 62
1,506 Views

  Favorite

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรโดย "MusiQuE" สถาบันด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีของยุโรป นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ

โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับการเข้าตรวจประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต : ดศ.บ (Bachelor of Music: B.M.) ผลปรากฏว่าได้รับผลประเมินที่ดีเยี่ยมในทุก ๆ มาตรฐานการประเมิน  
 


ทั้งนี้ รายงานการประเมินระบุว่า หลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นไปมาตรฐานคุณภาพของ MusiQuE "โดยสมบูรณ์" (Fully Compliant) นอกจากนั้น รายงานการประเมินคุณภาพ ยังระบุว่า “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีศักยภาพอย่างสูง ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพหลักสูตรและสถานะของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์สู่ระดับนานาชาติ  คุณภาพของผู้สมัคร บทบาทต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบทบาทของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในฐานะของตัวแทนทางวัฒนธรรมของประเทศไทย” การรับรองหลักสูตรจะมีผลจนถึงปี พ.ศ. 2568

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่าการที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ ถือเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงคุณภาพในการดำเนินงาน  โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มจากการพัฒนาเกณฑ์ MUQD มาใช้ในเบื้องต้น จากนั้นได้เริ่มนำเกณฑ์ EdPEx เข้ามาใช้และมีการตรวจประเมิน สำหรับระดับหลักสูตรเริ่มนำเกณฑ์ AUN-QA (Asian University Network – Quality Assessment)มาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2554 และเริ่มพัฒนาสู่การปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา 
 


จึงมีการนำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินเฉพาะทางในสาขาต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและการบริหารสถาบันที่แสดงถึงความสามารถและศักยภาพ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากลการประเมินคุณภาพการศึกษาเฉพาะทางในสาขาวิชาดนตรี  Music Quality Enhancement (MusiQuE) เป็นองค์กรอิสระทางด้านการประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษาทางด้านดนตรีของสหภาพยุโรป ดำเนินการโดยผู้ประเมินอิสระที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงบริบทและคุณลักษณะเฉพาะของการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรีเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากล      

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงความสำคัญของการได้การรับรองมาตรฐานว่าปัจจุบันองค์การต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยผ่านกระบวนการประเมินขั้นตอนและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร สำหรับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นั้น การได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพโดย MusiQuE จะช่วยให้วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และถือเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในการเป็นผู้นำของการศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษา
 


การรับรองโดยสถาบัน MusiQuE เป็นเครื่องยืนยันได้ถึงศักยภาพของวิทยาลัยฯ ในการเป็นผู้ให้การศึกษาระดับคุณภาพ แก่นักศึกษาดนตรีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ ยังช่วยให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สามารถเทียบเคียงกับสถาบันดนตรีในระดับนานาชาติได้อีกด้วย ทั้งนี้ การได้รับการรับรองดังกล่าว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยังมีแผนการที่จะนำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติดังเช่นในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อไป
 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Blog
  • 1 Followers
  • Follow