Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างไร? กับเด็กนักเรียน

Posted By EduFirst | 24 พ.ค. 62
262 Views

  Favorite

ภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างไร? กับเด็กนักเรียน

นักเรียน ควรเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst


การเรียนภาษาอังกฤษ มีความสำคัญสำหรับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก ด้วยการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เริ่มต้นตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดผลในชั้นเรียน เริ่มจากระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และยังมีการทดสอบการศึกษาระดับชาติหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า การสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ก็เป็นอีก Part หนึ่ง ของการสอบ O-NET สำหรับเด็กนักเรียนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะน้องๆ ที่อยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องนำผลคะแนนสอบ O-NET ประกอบกับ GAT-PAT มาใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

 

สอบ O-NET คืออะไร?

ภาาาอังกฆษ สำหรับเด็กนักเรียน ประถมศึกษา ธัธยมศักษา
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst


สอบโอเน็ต O-NET (Ordinary National Education Test) คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อวัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน ด้วยการสอบใน 4 วิชาได้แก่
• คณิตศาสตร์
• ภาษาไทย
• วิทยาศาสตร์
• ภาษาอังกฤษ

 

 

สอบ GAT-PAT คืออะไร?

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา มหาวิทาลัย
สถาบันสอนภาษา EduFirst

GAT (General Aptitude Test)
เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป เพื่อการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
• Speaking and Conversation
• Vocabulary
• Structure and Writing
• Reading Comprehension

“GAT เป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน”

 

PAT (Professional and Academic Aptitude Test)
เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา คือ
• PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
• PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
• PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
• PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
• PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
• PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
• PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
   - PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
   - PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
   - PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
   - PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
   - PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
   - PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
“PAT เป็นการสอบที่จะดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม”

 

ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมสอบ นอกจากนี้ยังมีการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับนานาชาติ IELTS, TOEFL, TOEIC สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ และเพื่อการทำงานในองค์กรชั้นนำในอนาคต

 

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ

1. การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกสมองในการจดจำ
2. การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยให้เราสามารถค้นพบตัวเองและสร้างความมั่นใจ
3. การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มความก้าวหน้าในการทำงาน

 

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับนักเรียน

ปัญหาส่วนใหญ่ในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียนที่โรงเรียน อันเนื่องมาจากจำนวนนักเรียนต่อห้องที่มากเกินไป ทำให้การดูแลและการเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอนในวิชาภาษาอังกฤษอาจไม่ทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียนบางกลุ่มอาจเรียนตามเพื่อนไม่ทัน หรือขาดการฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โดยที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีหลักสูตรสำหรับนักเรียน เพื่อการเตรียมสอบ โดยเฉพาะ 

น้องที่สนใจสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลที่นี่

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • EduFirst
  • 0 Followers
  • Follow