Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

หลักสูตร นีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist) คืออะไร เรียนอะไรบ้าง ?

Posted By Plook Parenting | 02 เม.ย. 62
1,350 Views

  Favorite

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนทางเลือกสำหรับลูก โรงเรียนที่มีหลักสูตร นีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist) ที่เน้นส่งเสริมพลังบวกให้กับเด็ก นับว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว

 

หลักสูตร นีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist) คืออะไร

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มีมานานแล้ว โดยเน้นไปที่การสอนเด็กให้มีกระบวนการคิดเชิงบวก ส่งเสริมกำลังใจให้กับเด็ก ให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างสมดุล โดยหลักสูตรนี้มีความใกล้เคียงกับแนวคิดมนุษย์นิยม (Humanist) ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมเสมอกัน และทุกคนควรรักกันเหมือนพี่น้อง ซึ่งแนวคิด นีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist) เป็นการรคิดต่อยอดไปอีกว่า ไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่เท่าเทียม แต่สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ล้วนสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งทั้งสิ้น ดังนั้น เราควรมีชีวิตโดยให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันนั่นเอง

 

ภาพ : Shutterstock

 

แนวทางการสอน

หลักสูตร นีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist) เน้นสอนให้เด็กรู้จักคิด และรู้จักการปฏิบัติตนต่อเพื่อนรอบตัวด้วยความเมตตา ความมีน้ำใจ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ ดังนี้

1. มีบรรยากาศที่สงบและเป็นมิตร

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สงบ และปลอดภัย เพราะหลักสูตรนี้เชื่อว่าสภาวะที่เต็มไปด้วยความกดดันและความตึงเครียด ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้เด็กไม่มีสมาธิและขาดความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าสภาพแวดล้อมเป็นมิตร เต็มไปด้วยความสุข เสียงเพลง เสียงหัวเราะ เด็ก ๆ ย่อมเกิดการเรียนรู้ที่ดีกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า

2. เน้นการพัฒนาเซลล์ประสานประสาท (Synapses)

เพราะเซลล์ประสาท เป็นตัวเชื่อมระหว่างเซลล์สมอง ยิ่งมีเซลล์เหล่านี้มากเท่าไหร่ สมองจะยิ่งทำงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้เด็กเรียนรู้ได้เร็ว มีความจำดี สมาธิดี และมีไหวพริบแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้พัฒนาการการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไปแบบก้าวกระโดดด้วยเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาเซลล์ประสาท อาทิ โยคะ การเต้นรำ กีฬายิมนาสติก ฯลฯ

3. เน้นการให้ความรัก

การมอบความรักและกำลังใจเชิงบวกแก่เด็ก คือหัวใจหลักของหลักสูตรนี้ เพราะการที่เด็กได้รับคำชม คำพูดให้กำลังใจ ความเข้าใจ การให้อภัย การกอด และความรักอย่างเต็มที่ จะช่วยให้หัวใจของเด็กอ่อนโยน และมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความสุขนี้จะช่วยให้เขาเติบโตขึ้นอย่างงดงามแน่นอน

4. ปลูกฝังจิตสำนึกเชิงบวก

หลักสูตรนี้เน้นปลูกจิตสำนึกเชิงบวกให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้เขามีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น มองโลกในแง่ดี และให้เคารพผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น เมื่อเด็กเติบโตขึ้น เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักคิด รู้จักทำ อ่อนน้อมถ่อมตน และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความหวังดีจากหัวใจ

 

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับ

เด็ก ๆ จะมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ), ความฉลาดทางศีลธรรม (MQ) และความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ควบคู่กันไป เขาจะมีความสุขกับชีวิตจากเรื่องง่าย ๆ รู้สึกดีกับตัวเอง รู้สึกภาคภูมิใจ เชื่อมั่นใจตัวเอง อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออก เพราะได้รับความรักจากทั้งครูและคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มที่ พร้อมกันนั้นก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทั้งเพื่อนมนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งรอบข้างได้อย่างกลมกลืน และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด

 

ตัวอย่างโรงเรียนหลักสูตร นีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist)

1. โรงเรียนอมาตยกุล

ภาพ : @amatyakulschool
ภาพ : @amatyakulschool

 

ที่ตั้ง : ซอยพหลโยธิน 51 เขตบางเขน

โทร : 02-9728890, 02-9728892, 02-9728894, 02-5523291

Facebook : @amatyakulschool

เว็บไซต์ : http://www.amatyakulschool.com/

โรงเรียนอมาตยกุล เปิดทำการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535  ตามหลักสูตร นีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist) มากว่า 20 ปี เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมส่งเสริมพลังบวกให้กับเด็ก ๆ มากมาย ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ สามารถใส่ชุดไปรเวทมาเรียนได้อย่างอิสระตั้งแต่อนุบาล 1 ภายใต้ความเหมาะสมและถูกกาลเทศะ เพราะทางโรงเรียนเชื่อว่า หากมีทัศนคติที่ดี คิดบวก และรู้จักความพอดี เด็ก ๆ จะมีความคิดตั้งต้นที่ดี และเลือกใส่เสื้อผ้าอย่างเหมาะสมได้ด้วยตัวเอง

 

2. โรงเรียนภักดีพรรณ

ภาพ : @Pakdeepanschool
ภาพ : @Pakdeepanschool

 

ที่ตั้ง : จังหวัดชลบุรี

โทร : 038-381506

Facebook : @Pakdeepanschool

เว็บไซต์ : http://www.pakdeepan.com/

โรงเรียนภักดีพรรณ เปิดโปรแกรม EEP (Extra English Program) ซึ่งเน้นการบูรณาการของหลักสูตร มอนเตอสเซอรี่ (Montersory) นีโอฮิวแมนนิสต์ (Neo-humanist) และหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้เชิงบวก กระตุ้นพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ว่ายน้ำ เทควันโด ฟุตซอล มวยไทย กิจกรรมเข้าจังหวะ และโยคะประยุกต์สำหรับเด็ก

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Parenting
  • 0 Followers
  • Follow