Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

English - English dictionary กุญแจสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ

Posted By Numfhon | 20 ก.พ. 62
1,057 Views

  Favorite

ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับการใช้ Dictionary ในการหาความหมายของคำศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นเป็นการหาความหมายของภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตาม คิดว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ในการใช้ Dictionary อย่างแน่นอน แต่ส่วนใหญ่หลายคนมักจะใช้ English – Thai Dictionary เนื่องจากได้ความหมายเป็นภาษาไทยเลย ประหยัดเวลามากขึ้น แต่จริง ๆ แล้วรู้ไหมว่าการเปิด English – English Dictionary นั้นดีกว่ามาก อ่ะ! ดีกว่าอย่างไร มาดูกันค่ะ


English - English dictionary กุญแจสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ

1. English – English Dictionary มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายมากขึ้น รวมถึงอธิบายให้เข้าใจได้ลึกซึ้งกว่า เคยได้ยินไหมคะว่า ‘ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ อย่าคิดเป็นภาษาไทย’ การที่เราเปิดพจนานุกรมอังกฤษ – อังกฤษ จะทำให้เราคุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะเราไม่ได้จำว่าคำศัพท์นั้นแปลเป็นไทยว่าอะไร แต่จะจำได้ว่าคำศัพท์คำนี้แปลเป็นความหมายภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น

Love
Cambridge Dictionary Online (English - Thai) คำว่า Love (คำนาม) แปลว่า ความรัก
Cambridge Dictionary Online (English – English) คำว่า Love (n.) แปลว่า the feeling of liking another adult very much and being romantically and sexually attracted to them, or strong feelings of liking a friend or person in your family.

จะเห็นได้ว่าพจนานุกรมอังกฤษ – ไทยนั้นแปลออกมาว่า ‘ความรัก’ ซึ่งเป็นการแปลที่ตรงตัวมาก เข้าใจทันทีว่าแปลว่าอะไร แต่พจนานุกรมอังกฤษ – อังกฤษ นั้นมีการอธิบายเป็นประโยคที่ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า ‘ความรัก’ คืออะไร สมมติว่าใครไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไร แนะนำว่าให้ไปเปิดพจนานุกรมอังกฤษ – อังกฤษ จะได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน

2. English – English Dictionary ให้ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่จะทำให้เราเข้าใจบริบทของการใช้คำศัพท์คำนั้นมากขึ้น เมื่อนำคำศัพท์ไปใช้จริงจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้อง

3. English – English Dictionary จะช่วยให้เราได้เรียนหลักไวยากรณ์ (Grammar) ไปด้วยในตัว เพราะในตัวอย่างประโยคแต่ละประโยค เราสามารถสังเกตหลักไวยากรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ด้วย เช่น เปิดพจนานุกรมคำว่า ‘Like’
I like your new haircut.
He looks like his brother.
สังเกตจาก 2 ประโยคนี้ว่ามีหลักไวยากรณ์เรื่อง Subject agreement ด้วย คือ ประธานเอกพจน์ (He, She, It) จะต้องเติม s ที่คำกริยา ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ (I, You, We, They) ไม่ต้องเติม s
 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Numfhon
  • 0 Followers
  • Follow