Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

หลักการใช้และความแตกต่างของ Will - Would

Posted By Ppalmpalmm | 05 ม.ค. 62
1,291 Views

  Favorite

Will และ Would มีความหมายเหมือนกันว่า จะ... แต่ทั้งสองคำนี้กลับมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง วันนี้เราจะมาช่วยชี้แจงแถลงไขว่าทั้งสองคำนี้ใช้แตกต่างกันอย่างไร


Will

มีความหมายว่า จะ… มักใช้ในประโยคบอกอนาคตของปัจจุบัน หรือพูดง่าย ๆ ก็คือการบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เห็นได้บ่อย ๆ จาก Future Simple Tense โดยปกติประธานที่สามารถใช้คู่กับ will ได้ ได้แก่ you, he, she, it, they แต่อาจจะมีบางกรณีที่อาจมีการใช้ปนกันเช่น I, we มาใช้คู่กับ will ในประโยคที่มีความหมายว่าให้คำมั่นสัญญา

Ex. I will always love you.
(ฉันสัญญาว่าจะรักคุณเสมอ)


Would

มีความหมายว่า จะ... มักใช้ในประโยคที่เป็นการบอกอนาคตของเรื่องราวในอดีตหรือบอกสิ่งที่จะทำในอนาคตของเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้ว

Ex. When I was a little girl, I would listen to the story before going to bed.
(ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อย ฉันจะฟังเรื่องเล่าก่อนเข้านอน)

นอกจากนี้ would ยังสามารถนำมาใช้กับประโยคในรูปปัจจุบันที่ต้องการความสุภาพ เช่น

A: Would you like something to drink?
    (คุณต้องการดื่มอะไรครับ/คะ?)
B: I would like to have a cup of coffee.
    (ฉันขอกาแฟหนึ่งถ้วย)

และเรายังสามารถใช้ would กับประโยคขอร้อง ซึ่งโครงสร้างคล้ายกับประโยคคำถามแต่ไม่ใช่ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบ

Ex. Would you send me some pencil?
(คุณช่วยส่งดินสอให้ผมหน่อยได้หรือเปล่า?)

Ex. Would you open the window, please?
 (คุณช่วยกรุณาเปิดหน้าต่างให้หน่อยได้หรือเปล่า?)


หลักการสังเกตและการใช้คำว่า will และ would มีหลักการง่าย ๆ คือ will จะใช้กับอนาคตของปัจจุบัน ส่วน would จะใช้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ในอดีต และมักใช้กับประโยคขอร้องหรือประโยคที่ต้องการความสุภาพ อย่าลืมทบทวนให้แม่นแล้วนำไปใช้กันให้ถูกต้องนะคะ See you.

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Ppalmpalmm
  • 0 Followers
  • Follow