Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

12 สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ น้อมใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 4 สัปดาห์แห่งบทเรียน “Compassion & Kindness : Learn – Live – Love – Let go”

Posted By SataBhisha | 06 ก.ค. 61
4,841 Views

  Favorite

12 สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ น้อมใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

4 สัปดาห์แห่งบทเรียน “Compassion & Kindness : Learn – Live – Love – Let go”

เชิญติดตามชมสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ  ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก

ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ 60, 99 และ เอชดี ช่อง 119 หรือ 333

และออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.truelittlemonk.com ถึง 25 ก.ค.นี้

 

ที่มา: สามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติถ้าพูดถึงรายการธรรมะเรียลลิตี้ แห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชม อีกทั้งได้รับรางวัลการันตีจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ย่อมต้องนึกถึงรายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม

 

ซึ่งปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ต่อยอดโครงการฯ จากภาคภาษาไทย เปิดมิติใหม่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการจัดโครงการ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ” สารคดีเรียลลิตี้ธรรมะภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก ณ วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ (หลวงตาเอนก ยสทินโน) เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม เป็นพระอาจารย์ใหญ่ประจำโครงการ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ประกอบพิธีบรรพชาในฐานะพระอุปัชฌาย์ ให้แก่สามเณร 12 รูปที่ต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม โดยในงาน ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เนปาล เคนยา ศรีลังกา และนิวซีแลนด์ มาร่วมงานอีกด้วย
 

ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า

“เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติขึ้น เพื่อร่วมเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ระดับสากล  นับเป็นครั้งแรกของโลกในรูปแบบสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ ภาคภาษาอังกฤษ ที่ผู้ชมรายการ จะได้เรียนรู้ธรรมะไปพร้อม ๆ กับเหล่าสามเณรจากหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ เนปาล เคนยา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน


ซึ่งแม้ว่าสามเณรนานาชาติ ทั้ง 12 รูปจะมาจากต่างภาษาและวัฒนธรรม แต่มีความสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญมีความตั้งใจอย่างมากในการบรรพชา รู้จักตั้งคำถาม มีความใฝ่รู้เพื่อค้นหาคำตอบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก ๆ ของการเรียนรู้”

 

ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

 

นายศุภชัยกล่าวต่อว่า

“เยาวชนถือเป็นผู้ที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัด หากได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ก็จะได้รับองค์ความรู้สูงสุด ถือเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบให้แก่มวลมนุษย์ ซึ่งตลอด 4 สัปดาห์ของการบรรพชา เหล่าสามเณรจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรม ภายใต้แนวคิด "Compassion & Kindness” ซึ่งประกอบด้วย
 

“Learn” – เรียนรู้วิถีธรรม เริ่มจากการตั้งคำถาม ฝึกปฏิบัติ เพื่อเข้าใจหลักธรรม

และเมื่อเข้าใจ จะเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 “Live” – อยู่กับปัจจุบัน หมั่นเพียรปฏิบัติด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีความอดทนอดกลั้น

ต่อด้วยสัปดาห์ที่ 3 “Love” –  ความรักและการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน การเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง การเข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว แต่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

และสุดท้ายในสัปดาห์ที่ 4 “Let go” – รู้จักปล่อยวาง เสียสละ ละความเป็นตัวตน พร้อมส่งต่อความหวังดีให้แก่ผู้อื่น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นผู้ให้ด้วยใจที่เมตตากรุณา ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหล่าสามเณรนานาชาติทั้ง 12 รูปจะได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่า ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีติดตัวต่อไปในการดำเนินชีวิต รวมถึงเป็นสื่อกลางในการร่วมเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่ผู้ชมรายการทั่วโลกได้เรียนรู้"

 

ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ


สามเณรดีเจ “เชน วาฟูลา” อายุ 8 ปี สัญชาติเคนยา กล่าวว่า

“ดีใจที่ได้บวชเป็นสามเณร คิดว่าการบวชครั้งนี้ จะทำให้ตนเองเป็นคนที่ดีขึ้น ได้เริ่มฝึกตัวเองมาโดยตลอด ตั้งแต่ ตื่นนอนแต่เช้า นั่งสมาธิ รับประทานอาหารให้น้อยลง”

 

“การบวชครั้งนี้ ได้เพื่อนใหม่จากหลากหลายชาติ ถือเป็นประสบการณ์ดี ๆ ในชีวิต ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้ฝึกสมาธิ สวดมนต์ พระอาจารย์ให้ความรู้ที่ดีมาก ๆ คิดว่าจะนำสิ่งที่ได้จากการบวชไปแบ่งปันเพื่อน ๆ ต่อไป”

สามเณรดีเจ กล่าว


 

ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

 

สามเณรเทรฟเวอร์ “เทรฟเวอร์ ธารา รอว์ลี่” อายุ 8 ปี สามเณรลูกครึ่งไทย-นิวซีแลนด์ เล่าว่า

“การบวชครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งสาเหตุที่อยากบวชนั้น เพราะได้เห็นพี่ชายเคยบวช จึงอยากบวชตาม อยากรู้ว่าการบวชเป็นอย่างไร และที่ผ่านมายังไม่ค่อยเข้าใจพระพุทธศาสนา จึงอยากรู้ว่าศาสนาพุทธมีหลักธรรมคำสอนเป็นอย่างไร และอยากศึกษาให้มากขึ้น”

 

“ตอนแรกที่มาบวช กังวลทั้งเรื่องการกิน การนอน และการโกนผม จึงได้ฝึกซ้อมนอนบนพื้น กินอาหารให้น้อยลง และทำใจเรื่องผม แต่พอมาบวชจริง ๆ แม้ว่าจะมีคิดถึงโยมพ่อโยมแม่บ้าง แต่การบวชทำให้เณรมีความสุข และสนุกที่จะได้เรียนรู้อะไรมากมาย เช่น การห่มจีวร การบวชเป็นเรื่องที่ดี ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน”

สามเณรเทรฟเวอร์ กล่าว

 

ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

 

อีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่จุดประกายและส่งเสริมให้เหล่าสามเณรนานาชาติ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ก็คือคุณพ่อคุณแม่ อย่างเช่น

นางรามนรี วอร์เรลล์ คุณแม่ของสามเณรเจเด็น อายุ 8 ปี สัญชาติไทย-อังกฤษ เล่าว่า

“คุณแม่อยากให้น้องบวชมานานแล้ว เมื่อเห็นโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ก็ได้ชวนน้องมาบวช ซึ่งเขาก็เต็มใจ ซึ่งสาเหตุที่อยากให้น้องบวชนั้น เพราะอยากให้เขาได้ศึกษาพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อีกทั้ง น้องเป็นคนค่อนข้างโมโหแรง ตื่นตัวตลอดเวลา หวังว่าการที่ลูกได้มาบวชเรียนครั้งนี้ จะทำให้เขารู้จักควบคุมอารมณ์จิตใจ และมีความสงบนิ่งมากขึ้น”

 

“วันนี้ได้มีโอกาสมาโกนผมลูก ได้เห็นเขาห่มผ้าเหลือง เป็นความปลาบปลื้มและตื้นตันใจมาก เขาอยากบวช อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง ถึงแม้ตอนแรก ลูกจะกังวลเรื่องทรงผมที่ต้องโกนผม แต่ตอนนี้เขาเข้าใจทุกอย่างดีขึ้น และบอกไม่ต้องกังวล เขาอยู่ได้ เราก็มีความสุขสบายใจไปด้วย อยากให้จัดโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กต่างชาติได้เข้ามาเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ขัดเกลาจิตใจ และรู้จักตัวเองมากขึ้น”

คุณแม่รามนรีกล่าว

 

ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ


ปิดท้ายด้วย นางศรีเรือน บัวทอง คุณแม่ของสามเณรวินเซนต์ อายุ 10 ขวบ สัญชาติไทย-ฝรั่งเศส  กล่าวว่า

“รู้สึกดีใจและตื้นตันใจมากที่สุดในชีวิต ที่ได้เห็นผ้าเหลืองของลูก การบวชสามเณรครั้งนี้ ลูกขอบวชเองมาหลายครั้ง บอกว่าอยากเรียนรู้พระพุทธศาสนา แต่ด้วยเพราะที่ผ่านมา ครอบครัวต้องเดินทางไปหลายประเทศ ไม่ได้กลับมาเมืองไทย จนกระทั่งปีนี้ ได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทย จึงเป็นโอกาสอันดีของลูก”

 “น้องอยากบวชมานานแล้ว ซึ่งตอนแรกแม่ก็มองว่าน้องยังเด็ก กังวลว่าเขาจะไม่ไหว แต่วันนี้ น้องบวชตามที่ตนเองหวัง เขามีความสุข แม่ก็สุขไปด้วย รู้สึกโชคดีมากที่ลูกได้บวชเป็นสามเณร ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ศาสนาพุทธจะช่วยขัดเกลาให้ลูกมีจิตใจที่มีเมตตา มีระเบียบวินัย ได้ปรับตัวให้ตื่นเช้า ดำเนินชีวิตตามกิจของสงฆ์ซึ่งเขาพร้อมที่จะเรียนรู้”

คุณแม่ศรีเรือน กล่าว
 

หากอยากรู้ว่าเหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติทั้ง 12 รูป จะใช้ชีวิตอย่างไร

ติดตามชมและให้กำลังใจได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ก.ค. 2561 ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ 60, 99 และช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ 119 หรือ 333 ช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ 37, PSI 188)

นอกจากนี้ ยังสามารถชมออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชัน TrueID ซึ่งเลือกรับชมได้ทั้งแบบซาวนด์แทร็ก และบรรยายไทย หรือ www.truelittlemonk.com หรือ เฟซบุ๊ก – ยูทูบ TrueLittleMonk รวมทั้งติดตามข่าวสารได้ทาง www.facebook.com/truelittlemonk อีกด้วย
 

ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
 
​ ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

 

ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

 

​ ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

 

​ ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

 

​ ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

 

 

​ ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

 

แหล่งข้อมูล
True Little Monk
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • SataBhisha
  • 0 Followers
  • Follow