Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

5 ทักษะสำคัญ ที่ควรปลูกฝังให้ลูกมี

Posted By สุภาพรรณ ศรีสุข | 23 ม.ค. 61
769 Views

  Favorite

ทุกวันนี้ คุณพ่อคุณแม่จำนวนไม่น้อยมุ่งหวังที่จะให้ลูกเป็นเด็กที่เรียนเก่ง เพื่อหวังว่าจะทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่เด็ก “เรียนเก่ง” ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเด็กคนนั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไป 

 

จริง ๆ แล้ว การใช้ชีวิตในสังคมนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าแค่การท่องจำ วันนี้แม่แหม่มมีทักษะสำคัญ 5 อย่าง ที่จะช่วยให้ลูกใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขมาฝากกันค่ะ

 

ภาพ : Shutterstock

 

ทักษะสำคัญ

1. ความคิดสร้างสรรค์ 

กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม สามารถสร้างสรรค์และมองสิ่งต่าง ๆ ในมิติที่กว้างขึ้น เช่น การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์  หรือการเล่นกีฬาที่ต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้หลากหลายไม่ซ้ำแบบเดิม เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ทัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสร้างโอกาสให้กับตนเองในสังคมได้

2. การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

การที่เด็กสามารถแสดงออกเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นที่ยอมรับในสังคม เด็กวัยเรียนเป็นช่วงสำคัญสำหรับ “เตรียมตัว” เข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ เริ่มเรียนรู้มารยาททางสังคม เรียนรู้ที่จะทำกิจกรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นที่นอกเหนือไปจากคนในครอบครัว ซึ่งถ้าลูกมีทักษะนี้จะส่งผลให้ในวัยเรียนและวัยทำงาน ลูกจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถทำงานด้วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สำเร็จ

3. การพลิกแพลงแก้ไขปัญหา 

การที่ลูกสามารถนำความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ และนำมาแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเด็กที่มีลักษณะนี้จะเป็นเด็กที่ไม่กลัวกับการเผชิญปัญหา เพราะพวกเขาเรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถแก้ไข และเอาชนะกับปัญหาเหล่านั้นได้

4. ความภาคภูมิใจในตัวเอง 

ความคิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความภูมิใจ เห็นคุณค่าความสามารถของตนเอง มีความมั่นใจในการคิด ตัดสินใจ มีการแสดงออก เด็กที่มีลักษณะนี้จะเป็นเด็กที่มีความชัดเจนในชีวิต เพราะเขารู้และตระหนักถึงความสามารถที่มีอยู่ในตนเอง และมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จได้

5. การมีวินัยและความรับผิดชอบ 

เด็กที่มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ จะเป็นเด็กที่สามารถบังคับตนเองให้ปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่น และตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของตน ส่งผลให้เด็กเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยอมรับกติกา กฎระเบียบสังคมที่ตนเองอยู่ได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้รับการยอมรับและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

จริง ๆ แล้ว สิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์ อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จแค่เพียงในวัยเรียนเท่านั้น แต่มันขึ้นอยู่กับว่า มนุษย์คนนั้นสามารถเติบโต และใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข และสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่ ดังนั้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญคงไม่ใช่แค่ “การทำให้ลูกเรียนเก่ง” แต่น่าจะเป็น “ทำอย่างไรให้ลูกสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสร้างประโยชน์และความภาคภูมิใจให้กับตัวเองได้” มากกว่า 

 

 

 

สุภาพรรณ ศรีสุข (ครูแหม่ม)
ที่ปรึกษาวิชาการ โรงเรียนศิลปพัฒนาการสมองเด็ก K.D.S.

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • สุภาพรรณ ศรีสุข
  • 0 Followers
  • Follow