Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

โรคติดต่อและโรคเขตร้อน

Posted By Plookpedia | 15 ธ.ค. 59
2,357 Views

  Favorite

ทุกคนคงเคยเป็นโรคหวัด หรือเคยเห็นคนเป็นโรคหวัดมาแล้ว 

เมื่อเราเป็นโรคหวัด เรามีอาการอย่างไร 

ตื่นนอนในตอนเช้า แทนที่จะรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า เราจะรู้สึกไม่สบาย อ่อนเพลีย ไม่อยากลุกจากที่นอน ปวดศีรษะ เจ็บคอ และมีน้ำมูกไหล นอกจากนี้ ยังจามและไอบ่อยๆ อีกด้วย


     ทำไมเราจึงเป็นโรคหวัด 

เราเป็นโรคหวัด เพราะร่างกายของเรา ถูกสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากจนได้ชื่อว่า จุลินทรีย์ บุกรุกเข้าไปภายใน และเมื่อเข้าไปได้แล้ว ก็จะเจริญเติบโต เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เราเป็นโรค
จุลินทรีย์มีมากมายหลายชนิด บางชนิดเป็นประโยชน์ แต่บางชนิดก็เป็นโทษ จุลินทรีย์ที่เป็นโทษ ทำให้เกิดโรค เราเรียกว่า เชื้อโรค

เชื้อโรคที่ทำให้เราเป็นโรคหวัดได้ชื่อว่า เชื้อโรคหวัด 

เชื้อโรคหวัดนี้แพร่กระจายได้ง่าย เพราะผู้ป่วยเป็นโรคหวัดจะปล่อยเชื้อโรคออกมากับจมูก น้ำลาย และเสมหะ เมื่อไอ หรือจาม เชื้อโรคหวัดก็จะถูกพ่นออกมาจากปาก และจมูก เป็นละอองฝอยกระจายอยู่ในอากาศ ถ้าผู้ที่ใกล้ๆ หายใจ หรือสูดดมเอาอากาศที่มีเชื้อโรคหวัดนี้เข้าไป เชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เป็นโรคหวัด

โรคที่สามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้โดยง่ายเช่นที่กล่าวมาแล้วนี้ เรียกกันว่า โรคติดต่อ

โรคติดต่อมิได้มีแต่เพียงโรคหวัดเท่านั้น โรคหัด โรคคางทูม โรคอีสุกอีใส โรคบิด อหิวาตกโรค และโรคอื่นๆ อีกหลายโรค ก็เป็นโรคติดต่อด้วยเช่นกัน

โรคติดต่ออาจแพร่เชื้อออกไปได้เป็นหลายแบบ บางโรค ติดต่อแพร่เชื้อ โดยการหายใจ หรือสูดดมเอาอากาศ ที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ เข้าไปในร่างกาย โรคติดต่อแพร่เชื้อ โดยการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ เข้าไปในร่างกาย เช่น โรคบิด ไข้ไทฟอยด์ ส่วนบางโรค ติดต่อแพร่เชื้อ โดยมีแมลง เช่น ยุง หรือแมลงวัน เป็นพาหะนำเชื้อโรคจากผู้ป่วยไป ทำให้ผู้ป่วยอื่นเป็นโรค เช่น โรคไข้มาลาเรีย และอหิวาตกโรค 

โรคติดต่อหลายชนิด สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในประเทศ ซึ่งอยู่ในเขตร้อน ดังเช่นประเทศไทยของเรานี้ เพราะในเขตร้อน มีอากาศร้อนตลอดทั้งปี ฤดูร้อน อากาศร้อน และแห้งแล้ง ส่วนฤดูฝน ฝนตกชุก และมีความชื้นสูง ลักษณะอากาศเช่นนี้ ทำให้เชื้อโรคและแมลง ซึ่งเป็นพาหะของโรคติดต่อหลายชนิดสามารถเจริญเติบโต และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมาก โรคที่พบบ่อย และมีอยู่เฉพาะในเขตร้อน เราเรียกว่า โรคเขตร้อน

 

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต จึงมีการเจ็บป่วยและตายเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การเจ็บป่วยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค ได้แก่ เชื้อบัคเตรี เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อปรสิต โรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อเหล่านี้ เรียกว่า โรคติดเชื้อ หรือโรคติดต่อ เมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นในร่างกายของเรา โดยจะเอาชนะซึ่งกันและกัน และแสดงออกมาเป็นอาการให้เห็นได้ชัดเจน เช่น มีอาการไข้ ปวดศีรษะ มีผื่นตามผิวหนัง อาเจียน และท้องร่วง เป็นต้น หรืออาจไม่มีอาการแสดงออกมาให้เห็นเลยทั้งๆ ที่ธรรมชาติ ของกระบวนการติดเชื้อยังคงดำเนินอยู่ในร่างกาย และเชื้อนั้นไปเพิ่มจำนวนอยู่ในร่างกายด้วย หรืออาจทำให้เราเสียชีวิต ถ้าร่างกายของเราอ่อนแอ และต่อสู้กับเชื้อโรคไม่ไหว แต่ถ้าร่างกายของเราแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันโรคดี ก็จะไม่เกิดโรคนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนใดคนหนึ่งเป็นไข้หวัด บุคคลที่อยู่ใกล้มักจะมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัด ถ้าร่างกายของผู้นั้นอ่อนแอ และไม่มีภูมคุ้มกันโรค แต่ถ้าร่างกายของเราแข็งแรงดี ก็จะไม่เป็นไข้หวัด

องค์ประกอบของการเกิดโรค มี ๓ ประการ 

๑. สิ่งที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ เชื้อโรคต่างๆ 

๒. มนุษย์ เมื่อได้รับเชื้อโรคแล้ว อาจไม่เกิดโรค หรือติดเชื้อ แต่ไม่ปรากฎอาการ หรือติดเชื้อ และปรากฎอาการที่เรียกว่า เกิดโรค หรืออาจเสียชีวิต

๓. สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิ่งที่อยู่ภายนอก ซึ่งช่วยในการทำให้เกิดโรค เช่น เขตร้อน ฝนชุก ความชื้นสูง มีแมลงพาหะของโรค มีภาวะเหมาะแก่ การเจริญเติบโตของเชื้อ ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความยากจน ระดับการศึกษา ความรู้ในการป้องกันโรคของประชาชนในถิ่นนั้น และความเป็นอยู่ที่ยากจน เป็นต้น

ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน ๓ ประการนี้ ขาดสมดุล ก็จะทำให้เกิดโรค มีการแพร่กระจายของโรค และมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ คือ โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร เชื้อโรคที่พบมาก และมีบทบาทสำคัญที่สุด คือ เชื้อบัคเตรี และเชื้อไวรัส

แผนที่โลกแสดงบริเวณพื้นที่เขตร้อน (บริเวณสีชมพู)


โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจที่พบมาก ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ผนังบุคออักเสบ และต่อมทอนซิลอักเสบ โรคเหล่านี้ติดต่อกันได้ง่ายมาก เช่น การจาม ไอรดกัน การจูบ เชื้อโรคที่อยู่ในน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วย จะไปยังจมูกและปากของอีกคนหนึ่งโดยตรง เราจึงควรต้องปิดปากเสมอ เมื่อมีการไอหรือจาม นอกจากนี้ เราไม่ควรใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น กินอาหาร และดื่มน้ำร่วมภาชนะเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น

ส่วนโรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อย มักเกิดจากเชื้อบัคเตรี เชื้อไวรัส และเชื้อปรสิต โรคที่พบได้บ่อย คือ โรคอุจจาระร่วง โดยเฉพาะในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี อาจมีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ การติดเชื้อโรค มักเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ เมื่ออาหารเข้าสู่ลำไส้ เชื้อก็จะเจริญแบ่งตัวเพิ่มขึ้น ในลำไส้ และทำให้เกิดอาการโรคขึ้น คือ ท้องเดิน ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากเชื้อโรคนั้น หรือจากสารพิษ ที่เชื้อเหล่านั้นหลั่ง หรือผลิตออกมา

โรคติดเชื้ออื่นๆ ที่พบได้ เช่น บาดทะยัก พบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ในประเทศไทย ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ รายต่อปี 

โรคติดเชื้อเกิดจากแมลงเป็นตัวนำเชื้อ เช่น โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสที่นำโดยยุงลาย ซึ่งชอบกัดคนในเวลากลางวัน เป็นยุงที่พบในบ้าน ไม่พบในที่โล่งแจ้ง

โรคเชื้อรา เช่น โรคกลาก โรคเกลื้อน เป็นต้น 

โรคติดเชื้อที่เกิดระหว่างคนและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เช่น โรคพิษสุนัขบ้าที่เกิด เนื่องจากคนไปติดโรคนี้จากสุนัขหรือแมว กาฬโรคจากหนู และโรคแอนแทร็กซ์จากโคหรือกระบือ เป็นต้น

ในเขตร้อน โรคเขตร้อนมิได้มีแต่โรคที่เกี่ยวกับหนอนพยาธิเพียงอย่างเดียว แต่มีโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่พบในเขตร้อน และคาบเกี่ยวโรคของระบบต่างๆ ของร่างกายทุกระบบ เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อสไปโรคีต โรคจากเชื้อปรสิตซึ่งพบมาก เช่น โรคบิด อะมีบา โรคมาลาเรียและโรคจากเชื้อบัคเตรี เช่น โรคบิดบะซิลลารี โรคติดเชื้อซัลโมเนลลา อหิวาตกโรค และกาฬโรค เป็นต้น 

โรคบางโรคในกลุ่มนี้ เช่น โรคมาลาเรีย เป็นโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง เพราะทำให้ประชากรต้องเสียชีวิตปีละมากๆ เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และอนามัย บุคคลทั่วโลกเห็นความสำคัญของการสูญเสียนี้ จึงจัดให้มีการประชุมแผนงานพิเศษโรคเมืองร้อนในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ โดยเป็นแผนงานระหว่างแผนพัฒนาของสหประชาชาติ ธนาคารโลก และองค์การอนามัยโลก สำหรับควบคุมโรคเมืองร้อน เช่น โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง และโรคเรื้อน เป็นต้น

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
บทนำ
โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคเข้าไปเพิ่มจำนวนในร่างกาย อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นผลจากตัวเชื้อโรคเอง หรือพิษที่เชื้อโรคนั้น ปล่อยออกมา เชื้อโรคจะติดต่อถ่ายทอดจากผู้ป่วยโดยตรง หรือโดยอ้อมไปสู่คนปกติ บางครั้งเรียกว่า โรคติดเชื้อแทนคำว่า โรคติดต่
377 Views
2
โรคติดต่อในประเทศไทย
โรคติดต่อในประเทศไทย ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของโรคติดต่อ นับแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรคติดต่อขึ้น และมีการแก้ไขเพิ่มเติม ใน พ.ศ. ๒๔๗๙ และ พ.ศ. ๒๔๘๒ ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ ประกาศใช้พระราชบัญญัติไข้จับสั่น และ พ.ศ. ๒๔๘๖ มีพระราชบัญญัติโรคเรื้อน ใ
469 Views
3
อหิวาตกโรค
อหิวาตกโรค เชื้อต้นเหตุ เกิดจากเชื้อบัคเตรีมีรูปแท่งที่มีลำตัวโค้งงอ ที่ชื่อว่า วิบริโอ คอเลอรี (Vibrio cholerae) แบ่งย่อยเป็น ๒ ชนิด คือ ชนิดแท้ หรือคลาสสิก (classical biotype) และชนิดอ่อนหรือเอลทอร์ (EL Tor biotype) การระบาดในประเทศไทยนับแต่ พ.ศ. ๒๕๑
462 Views
4
ไข้กาฬนกนางแอ่น หรือไข้กาฬหลังแอ่น
ไข้กาฬนกนางแอ่น หรือไข้กาฬหลังแอ่น โรคนี้พบได้ทั่วโลก พบได้บ่อยในเขตร้อน และเขตอบอุ่น อาจมีการระบาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว มักเป็นในเด็กและวัยหนุ่มสาว โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสภาพแออัด เช่น ในกองทหาร ในโรงเรียน เป็นต้น เชื้อต้นเหตุ เกิดจากเชื้อบัคเตรี ที่มีช
348 Views
5
ไข้ไทฟอยด์และพาราไทฟอยด์
ไข้ไทฟอยด์และพาราไทฟอยด์ บางทีเรียกกันว่า ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียมเป็นโรคที่มีลักษณะอาการคล้ายคลึงกัน มีความแตกต่างกันตรงที่ไข้รากสาดน้อยจะมีอาการรุนแรงกว่า เชื้อต้นเหตุ เชื้อที่ก่อโรคเป็นเชื้อบัคเตรี ไข้ไทฟอยด์เก
456 Views
6
โรคบิด
โรคบิด โรคบิด หมายถึง โรคที่ทำให้เกิดอาการใน ระบบทางเดินอาหาร อันได้แก่ ปวดท้อง ท้องเดิน ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง อาจจะถ่ายครั้งละมากๆ หรือน้อยก็ได้ อุจจาระจะมีลักษณะพิเศษ คือ มีมูกปน เลือด หรือในบางครั้งจะมีมูกอย่างเดียว และมีอาการ ปวดถ่วงบริเวณทวารหนัก
510 Views
7
โรคเรื้อน
โรคเรื้อน โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดขึ้นเฉพาะในคนเท่านั้น โรคเรื้อนมีชื่อพ้องหลายชื่อ เช่น ขี้ทูด กุฏฐัง หูหนาตาเร่อ และไทกอ เป็นต้น เชื้อต้นเหตุ เป็นเชื้อบัคเตรีชื่อว่า ไมโคแบคทีเรียม เลพรี (Mycobacterium leprae) ระยะฟักตัว นานเป็นปี อาจเกิ
507 Views
8
โรคคุดทะราด
โรคคุดทะราด คุดทะราดเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง มีอาการเป็น แผลตามผิวหนัง พบได้ทั่วร่างกาย เป็นๆ หายๆ เชื้อต้นเหตุ เกิดจากบัคเตรีที่มีชื่อว่า ทรีโพนีมา เพอร์เทนูอี (Treponema pertenue) ระยะฟักตัว นานประมาณ ๒ สัปดาห์ ถึง ๓ เดือน ลักษณะอาการ ภายหลังจากที่เ
487 Views
9
โรคหนอนพยาธิ
โรคหนอนพยาธิ เกิดจากเชื้อปรสิตในกลุ่มที่เรียกว่า เฮลมินท์ (helminth) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายหนอน เชื้อปรสิตในกลุ่มนี้แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ พยาธิตัวกลม พยาธิใบไม้ และพยาธิตัวตืด พยาธิตัวกลม เป็นพยาธิ ซึ่งมีรูปร่างคล้ายไส้เดือน ที่เราพบตามพื้นดินทั่วๆ ไ
788 Views
10
โรคจากสัตว์เซลล์เดียว
โรคจากสัตว์เซลล์เดียว สัตว์เซลล์เดียว (protozoa) มีขนาดเล็ก สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นไปได้เรื่อยๆ มีอยู่หลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคในคน ได้แก่ ๑. อะมีบา (amoeba) เป็นสัตว์เซลล์เดียวที่เคลื่อนไหวโดยการยึดผนังของเซลล์ไปข้างหน้า ชนิดที่พบบ่อยได้แก่ เอนทามีบ
389 Views
11
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เดิมที่เดียวเรารู้จักโรคกลุ่มนี้ในนามของกามโรค หรือในภาษาอังกฤษว่า venereal diseases หรือ VD แต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการศึกษาค้นคว้า และวิจัยกันอย่างกว้างขวาง ทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นว่า ยังมีโรคอื่นที่ติดต่อกันได้ โดยการร่วมเ
849 Views
12
โรคเชื้อรา
โรคเชื้อรา เชื้อราสามารถทำให้เกิดโรคได้ ๓ วิธี คือ โดยการสร้างสารพิษ โดยการก่อให้เกิดภูมิแพ้ และโดยการบุกรุกเข้าสู่เนื้อหนังโดยตรง ๑. โดยการสร้างสารพิษ สารพิษอาจมีอยู่ภายในผลผลิตเอง หรือเมื่อสร้างขึ้นแล้ว ปลดปล่อยสารพิษออกสู่ภายนอก ราประเภทต่างๆ นี้ ได
691 Views
13
ไข้สมองอักเสบ
ไข้สมองอักเสบ ไข้สมองอักเสบที่พบในประเทศไทยนั้นมีสาเหตุอยู่หลายอย่าง แต่ที่พบกันในฤดูฝน คือ ไข้สมองอักเสบ ญี่ปุ่น ชื่อนี้แปลมาจากภาษาอังกฤษจากคำว่า Japanese encephalitis โรคนี้มักเป็นในเด็กเล็ก และเด็กในวัยเรียน เชื้อต้นเหตุ เป็นเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า
442 Views
14
โรคตับอักเสบ
โรคตับอักเสบ เชื้อต้นเหตุ เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคตับ อักเสบที่พบบ่อย แบ่งได้เป็น ๓ ชนิด คือ ไวรัสตับ อักเสบชนิดเอ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และไวรัสตับ อักเสบที่ไม่ใช่เอและบี ชนิดอื่นๆ พบน้อย ระยะฟักตัว ชนิดเอมีระยะฟักตัวตั้งแต่ ๑๕- ๕๐ วัน หรือโดยเฉล
337 Views
15
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า โรคนี้มีชื่อพ้องว่า โรคกลัวน้ำหรือโรคหมาบ้า หรือโรคหมาว้อ เชื้อต้นเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีชื่อว่า เรบีส์ (rabies virus) ซึ่งเป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มแรพโดไวรัส (rhabdovirus) ระยะฟักตัว โดยทั่วไป พบได้ในเวลา ๑ เดือน ถึง ๑ ปี ระยะ
671 Views
16
โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะพบว่ามี การระบาดอยู่เนืองๆเกือบทุกปี และเป็นได้กับบุคคล ทุกกลุ่มอายุ เชื้อต้นเหตุ เป็นเชื้อไวรัส ชื่อ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus) ซึ่งมีอยู่ ๓ ชนิดใหญ่ๆ คือ เอ บี และซี ทั้ง ๓ ชนิดนี้ เป็นไวรัสขอ
315 Views
17
โรคแอนแทร็กซ์
โรคแอนแทร็กซ์ โรคแอนแทร็กซ์ เป็นโรคติดต่อจากปศุสัตว์จำพวกแพะ แกะ โค กระบือ ม้า โรคนี้สามารถติดต่อมาสู่คนได้ ทำให้มีอาการได้ ทั้งทางผิวหนัง หรือทางระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ ปศุสัตว์ที่อาจเป็นโรคแอนแทร็กซ์ซึ่งเป็นโรคติดต่อ : แพะ เชื้อต้นเ
264 Views
18
โรคคางทูม
โรคคางทูม เชื้อต้นเหตุ เป็นเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า มัมปส์ (mumps) ระยะฟักตัว โดยเฉลี่ยประมาณ ๒ สัปดาห์ ลักษณะอาการ ส่วนมากจะเป็นโรคในเด็กวัย เรียน โดยระยะเริ่มแรกผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวด ศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ปวดบริเวณหน้า หู หรือบางครั้งรู้สึ
531 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow