Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ผลิตผลป่าไม้

Posted By Plookpedia | 05 ธ.ค. 59
2,115 Views

  Favorite

ผลิตผลป่าไม้

      ไม้เป็นผลิตผลป่าไม้อย่างหนึ่ง ซึ่งมนุษย์รู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนวัสดุอื่นใด มาตั้งแต่สมัยโบราณ ยิ่งในปัจจุบัน มนุษย์ได้คิดวิธีใช้ผลิตผลป่าไม้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือ ก็เป็นผลิตผลป่าไม้อย่างหนึ่ง ซึ่งทำจากเยื่อไม้

 

https://static.trueplookpanya.com/tppy/member/m_562500_565000/564144/cms/images/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/l3-202.jpg


เสื้อผ้าที่สวมใส่ มีอยู่เป็นอันมากที่ทำด้วยเส้นใยเทียมซึ่งผลิตมาจากไม้  โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้นั่ง ส่วนมากมักจะทำด้วยไม้ทั้งสิ้น  นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ามีการนำไม้มาใช้ก่อสร้างบ้านเรือน โรงเรียน วัดวาอาราม ทำเสาไฟฟ้า เสาเขื่อน ด้ามมีด ขวาน จอบ เสียม และยังได้ใช้เป็นเชื้อเพลิง คือ ฟืนและถ่าน นับว่าไม้นั้นให้ประโยชน์เป็นอเนกประการ  นอกจากไม้แล้วเรายังได้สิ่งต่างๆ จากป่าไม้ เช่น ได้อาหารจากผลไม้ หัว ราก หน่อ หรือยอดอ่อน ชันน้ำมัน และยารักษาโรค สรุปว่าสิ่งจำเป็นของมนุษย์ที่เราเรียกว่า ปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคนั้น มนุษย์อาจแสวงหาได้จากป่าแทบทั้งสิ้น แ ละนี่เป็นเหตุผลว่า ทำไมคนโบราณจึงมีชิวิตอยู่ได้ และเจริญรุ่งเรือง มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ครั้นเมื่อมนุษย์เจริญขึ้น ความจำเป็นที่จะต้องใช้ไม้ และผลิตผลป่าไม้ก็ยิ่งมีเพิ่มขึ้น โดยได้มีการค้นคว้า ดัดแปลงแก้ไขผลิตผลป่าไม้ให้ใช้งานได้ดีขึ้น เหมาะสมกับกาลสมัย และมีการหาวิธีใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางออกไปไม่มีที่สิ้นสุด

 

 

มีคนเป็นอันมากกล่าวว่า ในอนาคตนั้น ไม้จะไม่มีความจำเป็นต่อมนุษย์อีกแล้ว เพราะเราสามารถคิดค้น และประดิษฐ์วัตถุอย่างอื่น ขึ้นมาใช้แทนได้ สิ่งที่เห็นชัดในขณะนี้ คือ พลาสติก ผู้กล่าวเช่นนั้น ยังเป็นผู้ที่ไม่รู้ซึ้งถึงประโยชน์ของไม้โดยถ่องแท้ และไม่รู้ว่าพลาสติกคืออะไร เพราะตามที่เป็นจริงแล้ว ความต้องการไม้นับวันแต่จะเพิ่มปริมาณขึ้น ดังนั้น ราคาของไม้จึงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับด้วย ประเทศใดยิ่งเจริญมาก ก็ยิ่งใช้ไม้มาก ประเทศที่ล้าหลังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน กลับใช้ไม้น้อยกว่าเป็นร้อยๆ เท่า ทั้งนี้จะเห็นได้ชัดจากปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่งผลิตจากไม้ประมาณร้อยละ ๙๐ ของกระดาษ ที่ผลิตทั่วโลก ส่วนอีกร้อยละ ๑๐ นั้นผลิตจากชานอ้อย ฟางข้าว หญ้า และอื่นๆ รวมทั้งกระดาษที่ใช้แล้ว

 

https://static.trueplookpanya.com/tppy/member/m_562500_565000/564144/cms/images/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/s3-204.jpg
มีหลักฐานเชื่อได้ว่า มนุษย์ปักกิ่งรู้จักใช้ไม้มานานนับได้ว่า ห้าแสนปีมาแล้ว


      ในปัจจุบันพลาสติกทำจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และถ่านหินเป็นส่วนใหญ่ แต่แรกเริ่มทีเดียวก็ทำจากไม้ ซึ่งเรียกว่า เซลลูลอยด์ พลาสติกมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับไม้ที่เกิดจากต้นไม้ต่างชนิดกัน ในขณะที่มีการปรับปรุงพลาสติกชนิดต่างๆ ให้ดีขึ้น ไม้แต่ละชนิดก็สามารถทำให้ดีขึ้น เหมาะสมกับงานที่ต้องการใช้ได้  อนึ่ง วัตถุอย่างอื่น เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียม หรือแร่ธาตุอย่างอื่น มีอยู่ในจำนวนจำกัด ขุดขึ้นมาใช้หมดแล้วก็หมดไป แต่ไม้นั้นสามารถปลูกขึ้นทดแทน หรืองอกงามขึ้นเองตามธรรมชาติได้ไม่สิ้นสุด

 

https://static.trueplookpanya.com/tppy/member/m_562500_565000/564144/cms/images/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/s3-205.jpg
ป่าไม้อาจปลูกทดแทนได้ แต่ถ่านหินและน้ำมันปิโตรเลียมมีแต่จะหมดไป


      ในอดีต ไม้ที่คนนิยมใช้อยู่ทั่วๆ ไปมีไม่กี่ชนิด เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ใช้นั้นจำกัด เช่น งานก่อสร้าง มักมุ่งแต่ในด้าน ความแข็งแรง และทนทานเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน เมื่ออุตสาหกรรมการใช้ไม้ได้ก้าวหน้า และกว้างขวางขึ้น แทบจะกล่าวได้ว่า ไม่มีไม้ชนิดใดที่ไร้ประโยชน์ ไม้ที่ขาดความทนทานตามธรรมชาติ สามารถเพิ่มความทนทานให้สูงขึ้นได้โดยการอาบน้ำยา ไม้ที่แห้งลงแล้วหดตัวมากๆ ก็อาจแก้ไขได้โดยอบให้แห้งเสียก่อนที่จะนำไปใช้ ไม้ที่ด้อยความแข็งแรง ไม่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างอาจ เหมาะสมที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมอย่างอื่น เช่น ทำเยื่อกระดาษ ไม้พวกนี้มักมีสีขาว เบา สามารถนำมาใช้ทำกระดาษบางได้ ฟอกสีได้ง่าย และไม่เปลืองสารเคมีในการต้มเยื่อ และหากว่า มีความจำเป็นต้องทำไม้ที่ไม่แข็งแรงให้แข็งแรง ทำไม้ที่เบาให้หนักขึ้น ก็สามารถทำได้โดยการอัดสารพวกพลาสติกหรือกาวเข้าไป หรืออัดให้มีปริมาตรเล็กลงโดยใช้ความร้อนช่วย

      โดยเฉพาะในด้านสารเคมีที่มีอยู่ในเนื้อไม้นั้น ปรากฏว่า ได้รับการพัฒนา และนำมาใช้เป็นอันมากแล้ว ถึงกระนั้นก็ ยังมีทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อีกมาก เช่น ลิกนิน ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีอยู่ในเนื้อไม้นั้น แต่ก่อนคนเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้น้อย และทิ้งให้สูญเปล่าไปเป็นอันมาก ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เชื่อกันว่า ในอนาคต ลิกนิน ซึ่งมีอยู่ในเนื้อไม้ประมาณร้อยละ ๓๐ จะเป็นวัตถุดิบสำคัญ เข้าแทนที่ปิโตรเลียม และถ่านหิน ซึ่งกำลังจะหมดไปทุกวันๆ

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
ประเภทผลิตผลป่าไม้
ผลิตผลป่าไม้ นิยมแบ่งเรียกกันออกเป็น ๒ อย่าง คือ ไม้และของป่าอย่างอื่น เช่น ฟืน ถ่าน ไผ่ หวาย ชันน้ำมัน บางทีก็หมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น หนัง เขา ขี้ผึ้ง และน้ำผึ้ง อย่างไรก็ตาม ผลิตผลที่สำคัญที่สุดของป่า ได้แก่ ไม้ ไผ่เป็นไม้ใบเลี้ยงเดี่ย
345 Views
2
โครงสร้างของเนื้อไม้
โครงสร้างของเนื้อไม้ ถ้าตัดไม้พวกไม้สัก หรือไม้สนมาท่อนหนึ่งมองดูหน้าตัด จะเห็นว่า ที่อยู่รอบๆ นอก ซึ่งสามารถแะให้หลุดล่อนออกไปได้โดยง่ายนั้น คือ ส่วนที่เรียกว่า เปลือก เปลือกส่วนนอกประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้ว แต่ตอนในๆ ยังมีชีวิต ทำหน้าที่สำคัญ คือ ลำเลีย
345 Views
3
ประโยชน์ของไม้
ประโยชน์ของไม้ ในแง่ของการใช้ประโยชน์ ไม้ให้ประโยชน์มากมายหลายอย่าง แต่ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ มักจะต้องผ่านกรรมวิธีในการแปรรูปก่อน ดังนั้น จึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูปไม้ได้มากมาย ก่อเกิดประโยชน์ในการใช้เป็นอเนกประการ ซุง หรือไม
292 Views
4
คุณสมบัติของไม้
คุณสมบัติของไม้ โดยที่ไม้เกิดจากต้นไม้หลายชนิด คุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ จึงมีความแตกต่างกันไป ไม้แต่ละชนิดย่อมเหมาะสมกับงานแต่ละอย่างมากน้อยไม่เหมือนกัน ในงานก่อสร้าง เรามักคำนึงถึงความแข็งแรง และความทนทาน ในประดิษฐกรรม เครื่องเรือน หรือ
585 Views
5
การปรับปรุงคุณภาพไม้
การปรับปรุงคุณภาพไม้ แต่ก่อนมา ตลาดไม้เมืองไทยรู้จักไม้อยู่เพียงไม่กี่ชนิด ที่สำคัญก็มีสัก ประดู่ แดง เต็ง รัง ตะเคียน เคี่ยม และหลุมพอ ไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่ง่ายต่อการเลื่อย ผ่า และไสกบตกแต่ง มีความแข็งแรงและทนทานตามธรรมชาติสูง หดตัวไม่มาก จึงไม่ค่อยแตกร้า
318 Views
6
ไม้แปรรูป
ไม้แปรรูป โดยทั่วๆ ไป หมายถึง เฉพาะไม้ที่แปรรูปจากไม้ซุงท่อน ด้วยการเลื่อยหรือถาก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ทำเครื่องเรือน หรือแปรรูปต่อไปเป็นอย่างอื่น สำหรับการแปรรูปไม้ซุงขนาดเล็ก เช่น ทำเป็นเสา หรือหมอนรองรางรถไฟ ยังนิยมใช้วิธีถากด้วยขวานกันอย
456 Views
7
ไม้บาง ไม้อัด และไม้ประสาน
ไม้บาง ไม้อัด และไม้ประสาน จากการที่ไม้ดีๆ ต้องสูญเสียไปกับคลองเลื่อย ในการแปรรูปไม้โดยวิธีเลื่อยตามธรรมดาจำนวนมาก จึงทำให้มีผู้คิดหาทางแก้ไข พบว่ามีวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี คือ ปอก หรือฝานเป็นไม้บาง มีความหนาตั้งแต่ ๑-๔ มิลลิเมตร ไม้บางนี้ลำพังตัวของมันเองไม
769 Views
8
ไม้ประกอบ
ไม้ประกอบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ย่อยเป็นชิ้น ไสเป็นฝอย หรือแยกเป็นเส้นใย แล้วนำมาอัดรวมกันเข้าเป็นชิ้น เป็นแผ่น ทั้งนี้ โดยจะมีวัตถุเชื่อมประสานด้วยหรือไม่ก็ได้ จัดเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ขนาดเล็ก ตลอดจนเศษไม้ปลายไม้ให้เป็นประโยชน์อย่างสำคัญ ไม้ประกอบ
954 Views
9
กระดาษ
กระดาษ กระดาษที่ใช้กันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบมากกว่าร้อยละ ๙๐ นอกนั้นทำจากวัตถุอื่นๆ เช่น ชานอ้อย ไผ่ ฟางข้าว เปลือกไม้ หญ้า กระดาษที่ใช้แล้ว และอื่นๆ ในการทำกระดาษ ต้องสับไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ เสียก่อน แล้วจึงย่อยให้ได้เส้นใยแยกออกมาเป็นเ
339 Views
10
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเคมีของโลกปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับถ่านหิน และปิโตรเลียมเป็นสำคัญ สารทั้งสองอย่างนี้เป็นของที่มีปริมาณตายตัว เมื่อหมดแล้วก็เป็นอันหมดไปเหมือนกับสินแร่อย่างอื่น แต่ไม้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสามารถทำให้มีขึ้นใหม่ และมีต่อเนื่องไปได้เสมอ หาก
552 Views
11
ของป่าอย่างอื่น
ของป่าอย่างอื่น นอกเหนือไปจากไม้ ป่ายังให้ผลิตผลอย่างอื่นที่เรียกรวมๆ กันว่าของป่าอีกมากมาย จะได้กล่าวถึงไว้ในที่นี้ เฉพาะที่เห็นว่า มีความสำคัญ ฟืน-ถ่าน หมายถึง ไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ไม้แห้งทุกชนิด และทุกขนาด อาจใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือฟืนได้ทั้งสิ้น
470 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow