Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เลเซอร์

Posted By Plookpedia | 30 มิ.ย. 60
2,183 Views

  Favorite

เลเซอร์

      เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติพิเศษ ลำแสงเลเซอร์พุ่งไปได้ไกลด้วยความเข้มแสงสูงมีสีเดียวตามชนิดของเลเซอร์ แสงเลเซอร์เกิดขึ้นจากความพร้อมเพรียงของคลื่นแสงทำให้เป็นแสงที่ทรงพลังใช้งานได้กว้างขวางตั้งแต่การเจาะ  ตัดเชื่อมวัสดุด้วยแสงเลเซอร์  ใช้ผ่าตัดทางด้านการแพทย์แทนใบมีด ใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพื่อส่งข้อมูลโทรคมนาคม เช่น ภาพ เสียง และข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านเส้นใยแก้วนำแสง  ใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่ เช่น เป็นหัวอ่านของเครื่องเสียงชนิดคอมแพคดิสก์ เครื่องเล่นวิดีโอแบบเลเซอร์ดิสก์ และเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ เลเซอร์จึงมีประโยชน์และมีใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้ว

 

เลเซอร์

 

 

 

 

      เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงแบบโคฮีเร้นท์ กล่าวคือ คลื่นแสงเลเซอร์มีความพร้อมเพรียงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันทำให้แสงเลเซอร์มีลักษณะเป็นลำแสงพุ่งไปได้ไกล มีความเข้มสูงมีสีเดียว เพราะมีค่าความยาวคลื่นคงที่ สำหรับเลเซอร์ชนิดหนึ่ง ๆ คุณสมบัติเหล่านี้เกิดขึ้นจากกลไกการเกิดแสงเลเซอร์ซึ่งอาศัยการเร้าให้เกิดจากการเปล่งแสงด้วยโฟตอนที่มีพลังงานตายตัวและเกิดการป้อนกลับเพื่อขยายจำนวนโฟตอนนั้นให้มีมากขึ้นด้วยแควิตี้แสงที่ทำจากกระจกสะท้อนแสงที่วางขนานกัน  ทำให้โฟตอนมีการสะท้อนกลับไปกลับมาและเร้าให้เกิดโฟตอนเพิ่มขึ้นจนสามารถเอาชนะความสูญเสียในระบบพุ่งออกเป็นแสงเลเซอร์ที่ทรงพลังในที่สุด

 

การใช้เลเซอร์ประกอบการแสดงนิทรรศการ
การใช้เลเซอร์ประกอบการแสดงนิทรรศการ

 

      เลเซอร์มีหลายชนิดทั้งที่มีขนาดใหญ่ เช่น เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ จนถึงเลเซอร์ขนาดเล็กจิ๋ว เช่น เลเซอร์ไดโอด ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ กำลังแสงของเลเซอร์จึงมีตั้งแต่รุนแรงมากเป็นเทราวัตต์ (๑๐๑๒ วัตต์ = ล้านล้านวัตต์) ใช้เป็นอาวุธหรือตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นได้  จนถึงกำลังแสงต่ำไม่เป็นอันตรายมีหน่วยเป็นไมโครวัตต์ (๑๐-๖ วัตต์ = ๑/ล้านวัตต์) ซึ่งมีในเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่หลายชนิด แสงเลเซอร์มีสีต่าง ๆ กันตามชนิดของเลเซอร์บางครั้งเป็นแสงที่ตามองไม่เห็น เช่น แสงอินฟาเรดและแสงอัลตราไวโอเลต วัสดุที่ใช้ทำตัวกลางเลเซอร์นั้นอาจเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และสารกึ่งตัวนำ

      เลเซอร์มีประโยชน์ใช้งานกว้าง ได้แก่ ใช้เจาะตัดเชื่อมวัสดุที่ต้องการความแม่นยำและคมชัด  ใช้ผ่าตัดทั้งทางการแพทย์ทั่วไปและจักษุแพทย์  ใช้ในงานสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ใช้ทำภาพสามมิติ  ใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  ทั้งที่ใช้ในบ้านและสำนักงาน เช่น เครื่องเสียงคอมแพคดิสก์ เครื่องเล่นวิดีโอเลเซอร์ดิสก์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ตลอดจนการใช้แสงเลเซอร์เพื่อใช้อ่านบาร์โค้ดในร้านสรรพสินค้าอาหารและศูนย์การค้าต่าง ๆ เลเซอร์ยังมีการใช้เพื่อวัดระยะทางปฏิบัติงานด้านการสำรวจตลอดจนงานก่อสร้างและเครื่องมือวัดนานาชนิด ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วย

 

เครื่องเสียงคอมแพคดิสก์
เครื่องเสียงคอมแพคดิสก์

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
ที่มาของเลเซอร์
ที่มาของเลเซอร์ เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ทรงพลังและมีคุณสมบัติพิเศษที่มีประโยชน์ใช้งานอย่างกว้างขวาง ผู้ที่คิดค้นเลเซอร์ได้ คือซี. เอช.ทาวน์ส (C.H. Townes)ในปี ค.ศ. ๑๙๕๔ โดยได้เสนอเป็นหลักการ หรือทฤษฎีเลเซอร์ไว้ ซี.เอช.ทาวน์ส ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟ
587 Views
2
การเปล่งแสงแบบถูกเร้า (Stimulated Emission)
การเปล่งแสงแบบถูกเร้า (Stimulated Emission) ระบบอะตอมหรือโมเลกุลที่ใช้ทำเลเซอร์จะมีชั้นพลังงานต่าง ๆ อยู่ โดยที่ชั้นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดแสงเลเซอร์อยู่ ๒ ชั้นพลังงาน โดยปกติอะตอมหรือโมเลกุลจะอยู่ที่ชั้นพลังงานต่ำ (E1) เสมอเพราะมีเสถียรภาพกว่า
334 Views
3
การขยายสัญญาณแสง (Light Amplification)
การขยายสัญญาณแสง (Light Amplification) เมื่อเกิดการเปล่งแสงแบบถูกเร้าในเนื้อวัสดุที่ใช้ทำเลเซอร์ โดยที่อะตอมหรือโมเลกุลของเนื้อวัสดุนั้นอยู่ในสภาพถูกกระตุ้น (Excited States) แสงที่เคลื่อนที่ผ่านเนื้อวัสดุนั้นจะเร้าให้เกิดการคายแสงมากขึ้นตามลำดับความเข
261 Views
4
องค์ประกอบของเลเซอร์
องค์ประกอบของเลเซอร์ เลเซอร์โดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. เนื้อวัสดุที่ใช้เป็นตัวกลางเลเซอร์ (Laser Medium) ๒. การปั๊มพลังงานให้แก่เนื้อวัสดุที่เป็นตัวกลางเลเซอร์ให้มีสภาพถูกกระตุ้น (Energy Pumping) ๓. แควิตี้แสงเพื่อขยายสั
484 Views
5
คุณสมบัติโคฮีเร้นท์ของแสงเลเซอร์
คุณสมบัติโคฮีเร้นท์ของแสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์เกิดขึ้นจากการเปล่งแสงถูกเร้าโฟตอนจึงมีความเป็นระเบียบสูง คลื่นแสงมีลักษณะที่พร้อมเพรียงกันและเมื่อมีการขยายสัญญาณแสงด้วยแควิตี้แสงโฟตอนจึงมีจำนวนมากหรือแสงมีความเข้มสูงและวิ่งในทิศทางที่แน่นอน คือ ตั้งฉากกับ
319 Views
6
ชนิดของเลเซอร์
ชนิดของเลเซอร์ เลเซอร์ของแข็ง เลเซอร์ของแข็ง ได้แก่ เลเซอร์ที่ใช้ตัวกลางเป็นของแข็ง เช่น เลเซอร์ทับทิม เลเซอร์แย็ค เลเซอร์แก้ว ฯลฯ ทับทิมและแย็คเป็นผลึกส่วนแก้วเป็นอะมอร์ฟัส ตัวกลางเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเนื้อวัสดุเจ้าบ้าน (Host Materials) เท่านั้น เพร
922 Views
7
การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์
การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์ เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติเด่น คือ เป็นคลื่นแสงที่มีระเบียบมีลักษณะเป็นลำแสงความเข้มแสงสูงจึงมีศักยภาพในด้านประยุกต์มากมาย ได้แก่ การใช้เลเซอร์เพื่อเจาะ ตัด เชื่อม เลเซอร์เป็นแสงที่มีความเข้มสูงและเป็นลำแสง เ
582 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow