Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ตัวแปลชุดคำสั่ง

Posted By Plookpedia | 28 มิ.ย. 60
1,006 Views

  Favorite

ตัวแปลชุดคำสั่ง


ตัวแปลชุดคำสั่ง เป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแปลชุดคำสั่ง ที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาที่ไม่ใช้ภาษาเครื่อง เช่น ภาษาแอสเซมเบลอร์ ภาษาฟอร์แทรน ภาษาปาสกาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล ภาษาอาร์พีจี (RPG) ภาษาพีแอลวัน (PL/I) ภาษาดาตาเบส (Data Base) และยังมีภาษาอื่นๆ อีกนับพันภาษา ตัวแปลชุดคำสั่งมีหน้าที่ดังนี้

๑. ชุดคำสั่งควบคุมอ่านตัวแปลชุดคำสั่งจากแถบแม่เหล็กเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. อ่านชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาต่างๆ เข้าเครื่อง
๓. ตรวจสอบข้อผิดพลาดและพิมพ์ผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์
๔. แปลภาษาต่าง ๆ เป็นภาษาเครื่องเก็บไว้ในแถบแม่เหล็ก
๕. จัดการดึงชุดคำสั่งที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว (built in program หรือ utility program) ในแถบหรือจานแม่เหล็กมาประกอบในการแปล ชุดคำสั่งนี้ทางบริษัทอาจจัดไว้ให้ หรือผู้ใช้อาจเขียนโดยเรียงและรวมข้อมูลเอง ซึ่งจะเป็นงานที่ใช้บ่อยๆ เช่น ชุดคำสั่งที่ใช้คำนวณทางพีชคณิตหรือตรีโกณมิติ เป็นต้น
๖. จัดภาษาเครื่องนั้นเป็นรูปร่างที่ชุดคำสั่งควบคุมจะรับได้ เช่น เก็บไว้ในจานแม่เหล็ก หรือแถบแม่เหล็ก เป็นต้น
๗. จัดพิมพ์ผลของการแปล และแนะนำวิธีการแก้ชุดคำสั่ง ถ้าการเขียนนั้น ยังไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของภาษานั้นๆ

 

แผนภาพแสดงขั้นตอนในการแปลชุดคำสั่ง

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow