Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การพัฒนาอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรม

Posted By Plookpedia | 02 ก.พ. 60
1,020 Views

  Favorite

การพัฒนาอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรม 

อุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสากล ระบบการผลิตส่วนใหญ่ จะมุ่งผลิตภัณฑ์ให้ได้จำนวนมาก พยายามนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้งานแทนแรงงานคน เทคโนโลยี สำหรับอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรมนี้ ประเทศไทยยังจำเป็นต้องซื้อมาจากต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก  ฉะนั้น การพัฒนาอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย ควรเริ่มต้นพัฒนาไป ตามขั้นตอนดังนี้ 

๑. พัฒนาการเลือกสรรอุปกรณ์การผลิตของต่างประเทศ ที่คนไทยสามารถนำมาเชื่อมโยง สู่การผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ ในประเทศไทย
 

 

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


๒. พัฒนาการควบคุมดูแล ให้อุปกรณ์การผลิตนั้นๆ ทำงานได้เต็มขีดความสามารถ โดยไม่ต้องอาศัยเจ้าของอุปกรณ์ และนอกจากนั้นยังต้องพัฒนาไปถึงการดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์การผลิตนั้นด้วยตนเอง 

๓. พัฒนาความสามารถ ในการดัดแปลงกรรมวิธีการผลิต หรือรูปแบบการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกลง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาดัดแปลง อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต ให้มีขีดความสามารถใหม่ หรือพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๔. พัฒนาความสามารถ ในการผลิตอุปกรณ์การผลิตด้วยตนเอง เราจะมีโอกาสได้เปรียบดุลการค้า คือ สามารถเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมากขึ้น และอาจจะพัฒนาไปถึงการส่งออกเทคโนโลยีด้วย

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow