Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ผู้สูงอายุ

Posted By Plookpedia | 20 มิ.ย. 60
1,291 Views

  Favorite

ผู้สูงอายุ

      เด็ก ๆ คงเคยได้ยินคำว่า “สูง” แล้วใช่ไหม คำคำนี้มีที่ใช้ที่หลากหลาย เช่น ถ้าเราจะพูดถึงขนาดหรือรูปร่างเราก็พูดว่า คนสูง ต้นไม้สูง ตึกสูง ถ้าเราจะพูดถึงสถานที่เราก็พูดว่าที่ราบสูง ฟ้าสูง ภูเขาสูง ถ้าเราจะพูดถึงอากาศเราก็พูดว่าความกดอากาศสูง ถ้าเราจะพูดถึงสถานะของบุคคลเราก็พูดว่าเบื้องสูงหรือที่สูง ซึ่งหมายถึงอะไรก็ตามที่เราต้องเงยขึ้นไปมองก็ใช้คำว่า ที่สูง ทั้งนั้น

 

ผู้สูงอายุ

 

      คำว่า “สูง” ยังมีอีกความหมายหนึ่งที่ใช้กับอายุของบุคคลโดยใช้ในความหมายว่ายาวนาน  คนที่มีอายุมาก ๆ หลาย ๆ ปี เราไม่เรียกว่า ผู้มากอายุหรือผู้หลายอายุ แต่เราใช้คำว่าผู้สูงอายุแม้แต่ผู้ที่มีอายุยืนท่านก็เป็นผู้สูงอายุ   เด็ก ๆ คงจะสงสัยว่าเราจะตัดสินได้อย่างไรว่าใครบ้างเป็นผู้สูงอายุตามที่ยึดถือกันทั่วไปประเทศต่าง ๆ ได้แบ่งประชากรออก เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ ตามช่วงอายุ คือ

      อายุตั้งแต่แรกเกิด – ๑๔ ปี เป็นประชากรวัยเด็ก

      อายุตั้งแต่ ๑๔–๕๙ ปี เป็นประชากรวัยทำงาน

      และอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นประชากรวัยสูงอายุ 

 

ผู้สูงอายุ


      ต่อจากนี้ไปเมื่อเด็ก ๆ ทราบอายุของผู้ใหญ่แล้วคงจะบอกได้แล้วใช่ไหมว่าญาติผู้ใหญ่ของเรานั้นท่านเป็นผู้สูงอายุหรือไม่  ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มากทั้งอายุและประสบการณ์ ท่านได้ผ่านชีวิตมายาวนานจึงสามารถจะบอกเล่าความหลังให้ข้อคิดและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ท่านมักจะมีคำแนะนำที่ดีให้แก่เด็ก ๆ และที่สำคัญที่สุดก็ คือ ท่านจะมีความรักและความเมตตาต่อเด็ก ๆ เสมอ เมื่ออยู่ใกล้ท่านเด็ก ๆ ก็จะได้รับความรู้และความอบอุ่นใจ เด็ก ๆ จึงควรจะดูแลและเอาใจใส่ผู้สูงอายุในครอบครัว

 

 

 

      ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอัตราเกิดและอัตราตายที่ลดลงในช่วงเวลา ๓ - ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา อัตราเกิดที่ลดลงเป็นเพราะประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาได้มีการรณรงค์ให้มีการวางแผนครอบครัวเพื่อให้มีบุตรน้อยลงประกอบกับการขยายตัวของเขตเมืองในประเทศต่าง ๆ ทำให้ขนาดของครอบครัวเล็กลงเพราะประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองไม่นิยมการมีบุตรมากเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเลี้ยงดูบุตรแต่ละคน  ส่วนอัตราตายที่ลดลงเป็นเพราะความเจริญทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น เมื่อมีประชากรผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากขึ้นก็เป็นหน้าที่ของสังคมในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุนอกจากผู้สูงอายุจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองแล้วลูกหลานในครอบครัวจะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุรวมทั้งช่วยระมัดระวังป้องกันมิให้ผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุหรือจากโรคที่สามารถป้องกันได้

 

ผู้สูงอายุ


      การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุเกิดขึ้นกับอวัยวะต่าง ๆ ทั้งหมด ทั้งที่เห็นได้ด้วยตาและจากการสังเกตกิริยาอาการ เช่น ผิวหนังที่เหี่ยวย่นและมีลักษณะหยาบกร้านมากขึ้น ผมบนศีรษะบางและยาวช้าลง กล้ามเนื้อฝ่อลีบมีแรงหดตัวน้อยลงไม่สามารถทำงาน ออกแรง หรือเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ฟันโยกคลอนและหัก กระดูกเปราะบางและหักได้ง่ายเมื่อหกล้ม   ชีพจรเต้นช้าลงเป็นลมง่ายเมื่อลุกขึ้นยืนหรือเปลี่ยนอิริยาบถเร็ว ๆ ขนาดของสมองฝ่อเหี่ยวลงทำให้มีปัญหาด้านความจำและการตัดสินใจ

      การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกระทำได้โดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและควรเริ่มตั้งแต่ในวัยผู้ใหญ่ เช่น การไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา รวมทั้งการออกกำลังกายสม่ำเสมอ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การฝึกจิตใจให้ผ่องแผ้ว การหลีกเลี่ยงการหกล้ม และการใช้ยาที่ไม่จำเป็น  ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้   แต่ก็มีวิธีการที่จะบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุให้สามารถใช้งานต่อไปได้เป็นระยะเวลายาวนานขึ้น สำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างดีมีวิธีการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ส่วนผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจะมีวิธีการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์หรือการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษารวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยต่าง ๆ เช่น ไม้เท้า สนับเข่า รถเข็น

 

ผู้สูงอายุ

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
ระบบผิวหนัง
ระบบผิวหนัง ผิวหนังของผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความชราโดยปัจจัยสำคัญทางสิ่งแวดล้อมคือ รังสีอัลตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์ การใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สเปรย์กระป๋อง คอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นทำให้มีการทำลายชั้นโอโซนในบ
367 Views
2
ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ
ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ แรงหดตัวของกล้ามเนื้อลดน้อยลงเนื่องมาจากปริมาณกล้ามเนื้อโดยรวมลดลง การไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อแต่ยังสามารถให้การบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้มีแรงหดตัวดีขึ้นได้ เช่น การฝึกยกขาในท่า
341 Views
3
ระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบไหลเวียนโลหิต การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่พบในผู้สูงอายุในระบบนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ ความชรา วิถีการดำเนินชีวิตในอดีตที่ต่างกัน เช่น คนที่มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอย่อมมีลักษณะต่าง ๆ แตกต่างจากคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยและปัจจัยประการสุดท้าย
725 Views
4
ระบบหายใจ
ระบบหายใจ ที่ทรวงอกพบว่ากระดูกสันหลังซึ่งเป็นแกนหลักของทรวงอกบางลงจากภาวะกระดูกพรุนทำให้กระดูกสันหลังคดงอ ขณะเดียวกันกระดูกซี่โครงยุบห่อตัวเข้าหากันรวมทั้งกำลังการหดตัวของกล้ามเนื้อหายใจโดยรวมก็ลดลงเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะต้องออกแรงหายใจในขณะปกติมากขึ้
611 Views
5
ระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นระบบของร่างกายที่ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ อีกหลายระบบทำงานประสานกันในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่มีอยู่แล้วในร่างกายหรือเพิ่งจะเข้ามาใหม่หรือกับเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย ความชรามีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เป็นสาเหตุของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่
303 Views
6
ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ
ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ ไต ปริมาณเนื้อไตจะลดลงโดยเฉพาะส่วนที่ทำหน้าที่กรองของเสียต่าง ๆ ออกไป การปรับดุลน้ำและกรดด่างและการทำงานด้านอื่น ๆ ของไตในผู้สูงอายุจะด้อยประสิทธิภาพลงและยังทำให้การกำจัดยาออกจากร่างกายลดลงด้วยทำให้เกิดภาวะพิษจากยาได้ง่าย กระ
690 Views
7
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินอาหาร ช่องปากและฟัน เยื่อบุช่องปากบางลงน้ำลายจากต่อมน้ำลายลดลงบ้าง เนื้อฟันจะบางลง เหงือกร่นลงจากคอฟันเนื่องจากความเสื่อมของกระดูกที่ฟันยึดเกาะทำให้ฟันเริ่มโยกคลอนได้ง่ายและยิ่งเมื่อมีหินปูนมาเกาะทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำเติม เหล่านี้เป็นปัจ
586 Views
8
ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไทรอยด์ มักไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อผู้สูงอายุเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติจะมีลักษณะอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงและบางครั้งทำให้คิดว่า เกิดจากความชราเอง เช่น เคลื่อนไหวเชื่องช้าลง น้ำหนักขึ้น สติปัญญาลดต่ำลง ท้องผูก เป็นต้น แต
351 Views
9
ระบบประสาท
ระบบประสาท สมอง น้ำหนักของสมองจะลดลงจากการที่เซลล์ประสาทลดจำนวนลงทำให้ขนาดของสมองเหี่ยวลงช่องว่างระหว่างกลีบสมองถ่างกว้างออก สมองบางส่วน เช่น ส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความคิดอ่าน สติปัญญาที่กลีบสมองส่วนหน้าหรือส่วนซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับความจำจะฝ่อตั
240 Views
10
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ๑. การไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่นำไปสู่โรคที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคหลอดลมอุดตันเรื้อรัง ทำให้ผู้สูงอายุมีอาการไอและหอบเหนื่อยเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ ๒ ในชาย
719 Views
11
การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การออกกำลังกายมีประโยชน์อย่างมากในการฟื้นฟูความเสื่อมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ลักษณะทางกายภาพของผู้ที่ไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอจะคล้ายกับลักษณะที่เกิดจากความชรา เช่น กล้ามเนื้อลีบ ระบบภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ของร่างกายลดลง ความแข็งแรงของร่าง
384 Views
12
ภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
ภาวะโภชนาการที่เหมาะสม อาหารที่ผู้สูงอายุควรรับประทานก็เหมือนกับกลุ่มอายุอื่นคือ ควรได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ อันประกอบด้วย ๑) อาหารพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว เผือก ขนมปัง ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารหลักและให้พลังงานแก่ร่างกายมากกว่าส
291 Views
13
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว และสังคม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว และสังคม สุขภาพจิตของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับความสามารถ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สัมพันธภาพในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในชุมชน ผู้สูงอายุยังคงต้องการการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมเพื่อนฝูงเหมือนในวัยอื่น ๆ องค์กรท้องถิ่
661 Views
14
การฝึกจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ
การฝึกจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ แม้ปัจจุบันผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้น แต่คุณภาพชีวิตในช่วงนี้จะขึ้นกับสุขภาพจิตอย่างมากเพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น ได้แก่ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่เสื่อมลง บทบาทของตนเองในสังคม การสูญเสียคู่ครองหรือเพื
216 Views
15
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ โรคปอดอักเสบ เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากรวัยชรา ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิคุ้มกันจากความชราเอง การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจรวมทั้งการมีโรคประจำ
218 Views
16
ประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพ
ประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะถดถอยของสมรรถภาพทางกายตามวัยอยู่แล้วเมื่อมีภาวะโรคเรื้อรังต่าง ๆ จะยิ่งส่งผลให้การถดถอยนั้นเกิดเร็วและรุนแรงขึ้น ดังนั้นการฟื้นฟูสภาพจึงมีประโยชน์เพื่อคงสมรรถภาพหรือความสามารถทางกายต่างๆของผู้สู
370 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow