Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

Posted By Plookpedia | 19 มิ.ย. 60
1,924 Views

  Favorite

เมื่อเราต้องการคิดเลข ส่วนใหญ่เราใช้หูและตาทำหน้าที่รับคำสั่ง และข้อมูล สมองทำหน้าที่จดจำ คิด และควบคุม เมื่อคิดได้ผลลัพธ์แล้ว สมองจะควบคุมให้ปากหรือมือ ซึ่งทำหน้าที่แสดงผล ด้วยการพูด หรือการเขียนออกมาเป็นคำตอบ

 

ถ้าเราใช้นิ้วมือประกอบในการคิดเลข เช่น เอา ๒ บวกกับ ๓ เราเอา ๒ ไว้ในใจ (สมองส่วนที่ใช้สำหรับจำ)
แล้วก็ชูนิ้วขึ้น ๓ นิ้ว นับเลขต่อจาก ๒ ไปตามนิ้วที่ชูขึ้นเป็น ๓,๔,๕ คำตอบคือ ๕ ปากจะทำหน้าที่พูดออกมาว่า "ห้า" ในที่นี้สมองกับนิ้วทำหน้าที่เป็นส่วนคำนวณ สมองทำหน้าที่เป็นส่วนควบคุม และส่วนความจำด้วย

 

ตามขั้นตอนการทำงานข้างบนนี้ อาจกล่าวได้ว่า ตัวเราเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้
 

หูและตา

เป็นส่วนรับข้อมูล

สมอง

เป็นส่วนความจำ

สมอง (หรือสมองกับนิ้วมือ)

เป็นส่วนคำนวณ

สมอง

เป็นส่วนควบคุม

ปาก

เป็นส่วนแสดงผล

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

วิธีการง่ายๆ ที่เราใช้ช่วยในการคิดเลข คือ การนับนิ้วมือ หรือใช้ก้อนหินเล็กๆ แทนจำนวนสิ่งของที่เราต้องการบวกหรือลบเลข วิธีที่ดีกว่านี้ คือ ใช้ลูกคิดเข้าช่วย ตามวิธีสมัยใหม่ เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าช่วยคิด ปัจจุบันนี้ ได้มีการประดิษฐ์เครื่องช่วยในการเก็บและประมวลผลข้อมูล เก็บทะเบียนบ้าน ทำบัญชี ออกใบสั่งของ ทำใบเสร็จรับเงิน ตลอดจนสามารถใช้ในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร เป็นต้น 

ส่วนประกอบใหญ่ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็น ๕ ส่วน คือ

  • ส่วนรับข้อมูล

  • ส่วนความจำ 

  • ส่วนคำนวณ 

  • ส่วนควบคุม 

  • ส่วนแสดงผล

เมื่อเราป้อนข้อมูล และชุดคำสั่ง เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะนำข้อมูล และชุดคำสั่ง ไปเก็บไว้ในส่วนความจำ ส่วนควบคุมจะทำหน้าที่อ่านคำสั่งจากส่วนความจำ และนำมาสร้างสัญญาณ เพื่อให้ส่วนคำนวณใช้ในการคิดคำนวณเลข ผลลัพธ์ของการคำนวณจะถูกส่งไปเก็บไว้ในส่วนความจำ พร้อมที่จะส่งไปยังส่วนแสดงผลตามคำสั่ง

 

เด็กนับนิ้วมือเพื่อช่วยในการคิดเลข

 

 

ส่วนคำนวณทำหน้าที่ในการ บวก ลบ คูณ หาร และทำหน้าที่เปรียบเทียบค่าของข้อมูล โดยอาศัยหลักทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนควบคุมจะทำหน้าที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามขั้นตอนคำสั่งต่างๆ ให้ถูกต้อง ส่วนควบคุมจะทำงานเป็นสองจังหวะ คือ รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งนั้น

ส่วนความจำทำหน้าที่เก็บข้อมูล และคำสั่ง มีการประดิษฐ์ส่วนความจำขึ้นหลายชนิด และหลายแบบ เช่น แกนแม่เหล็ก ฟิล์มแม่เหล็ก วงจรเบ็ดเสร็จชนิดใหญ่ เป็นต้น ในปัจจุบัน ได้มีการค้นคว้าพัฒนา ส่วนความจำแบบวงจรเบ็ดเตล็ดชนิดใหญ่ขึ้นมากมาย เช่น รอม แรม พรอม อีพรอม เป็นต้น

 

ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดแผ่นเดี่ยว ประกอบด้วย ไมโครโพรเซสเซอร์ขนาด ๑๖ บิต
หน่วยความจำ แป้นพิมพ์ตัวเลข และหน่วยแสดงผลแบบตัวเลข ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประดิษฐ์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

 

 

โดยใช้เทคนิคสมัยใหม่ มีการประดิษฐ์ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุม ที่เรียกว่า ส่วนควบคุมกลาง หรือซีพียู ให้เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กมาก เรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ มีประโยชน์มาก สามารถใช้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เล็กลง เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ไมโครโพรเซสเซอร์ยังสามารถนำไปใช้ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายอย่าง

ส่วนรับข้อมูลและส่วนแสดงผล เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ให้ผู้ใช้เครื่องสามารถ ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการป้อนคำสั่ง และข้อมูล และรับผลงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลเสร็จแล้ว โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอ่านบัตรคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรทัศน์ เครื่องแสดงผลทางจอโทรทัศน์

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags

Content

1
ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผล ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ตามคำสั่งที่ป้อนให้เครื่องไว้ตั้งแต่เริ่มทำงาน เครื่องจะทำงานอย่างอัตโนมัติจนสำเร็จลุล่วงไปตามต้องการ เครื่องสามารถคำนวณได้ทั้งบวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึงการคำนวณที่ยุ่งยาก นอกจากนี้เครื่องสามาร
2K Views
2
ส่วนควบคุมกลางของคอมพิวเตอร์
ส่วนควบคุมกลาง ส่วนควบคุมกลาง หรือซีพียู (central processing unit; CPU) ของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ ๓ ส่วน คือ ส่วนคำนวณ ส่วนควบคุม และส่วนความจำ แต่บางคนจะไม่รวมส่วนความจำไว้ในส่วนควบคุมกลาง ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถสร้างส่วนควบคุมก
2K Views
3
ส่วนรับส่งข้อมูล
ส่วนรับส่งข้อมูล ส่วนรับส่งข้อมูลเป็นส่วนสำคัญมากที่สุด ในการที่ผู้ใช้เครื่องจะทำการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยส่งคำสั่งและข้อมูล ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำตามในสิ่งที่ต้องการ และรับผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำเสร็จแล้ว ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอ่านบ
1K Views
4
ส่วนเตรียมข้อมูล
ส่วนเตรียมข้อมูล แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะกำเนิดขึ้นมาไม่นานนัก ก็ได้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั้งทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน เพื่อใช้เป็นเครื่องประมวลผลในปัญหาที่ตนเกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์
1K Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow