Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

อินเทอร์เน็ต

Posted By Plookpedia | 24 เม.ย. 60
1,560 Views

  Favorite

อินเทอร์เน็ต

      พัฒนาการทางเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโลกที่เราอาศัยอยู่มีอายุประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านปี (นักวิทยาศาสตร์คำนวณ ไว้ประมาณ ๔,๖๐๐ ล้านปี) กาลเวลาผ่านไปเนิ่นนานกว่าโลกจะเย็นตัวลงจนเกิดสิ่งมีชีวิต คาดกันว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นในช่วงประมาณ ๕๐๐ ล้านปี พัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทำให้มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกเมื่อประมาณ ๕ ล้านปีที่แล้วซึ่งคงจะสื่อสารกันด้วยท่าทาง และพัฒนาต่อมาจนมีภาษาที่ใช้พูด หากดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น ที่พีระมิดของอียิปต์โบราณมนุษย์สามารถเขียนหนังสือแทนคำพูดเพื่อเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อประมาณ ๓,๐๐๐ ถึง ๙,๐๐๐ ปีที่แล้ว การเขียนหนังสือยังต้องเขียนบนหลักศิลาหรือฝาผนังถ้ำจนเมื่อไม่กี่ร้อยปีนี้เราสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษและเป็นหนังสืออย่างที่เห็น วิทยาการทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์เริ่มมีใช้กันในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีที่เราเห็นจึงถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเราสามารถใช้เครือข่วยคอมพิวเตอร์สื่อสารข้อมูลระหว่างกัน อินเทอร์เน็ตแพร่หลายเต็มที่เมื่อไม่นานมานี้จนเรียกได้ว่า ปัจจุบันเป็นยุคสื่อสารไร้พรมแดน เราเริ่มพูดกันมากในเรื่องการส่งข่าวสารแบบจินตภาพกล่าวคือ การสร้างสิ่งเสมือนจริงหรือสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้สมจริงเหมือนการเล่นวิดีโอเกม

 

อินเทรอ์เน็ต

 

      เราสามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันทำให้ประยุกต์ใช้งานได้มากมาย เราสามารถส่งข้อความถึงกันผ่านทางเครือข่ายนี้เสมือนการส่งจดหมายทางไปรษณีย์แต่ส่งถึงกันได้เร็วกว่ามาก เราเรียกการส่งจดหมายทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ว่า อิเล็กทรอนิกส์เมล เราสามารถอ่านข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว กระทำได้ทุกขณะและสามารถเรียกดูจากที่ใดก็ได้ อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเสมือนทางด่วนของข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก พัฒนาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทำให้มีของใหม่เกิดขึ้นมาแทนของเก่าที่ล้าสมัยจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมผลิตภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เพียงไม่กี่ปีก็ตกรุ่นล้าสมัย นับจากนี้ต่อไปจะมีสิ่งแปลกใหม่ในโลกของคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารจนดูคล้ายกับว่าสังคมสมัยใหม่จะผูกติดกับเทคโนโลยีเหล่านี้

 

อินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

      สังคมปัจจุบันเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ (Globalization) เป็นสังคมที่ไร้พรมแดน ระบบสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ ทำให้เราติดต่อส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วขณะที่เรานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เราสามารถมองผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อสื่อสารหรือค้นหาข้อมูลในที่ห่างไกลแม้จะอยู่ในอีกซีกโลก การเชื่อมโยงด้วยระบบสื่อสารทำให้สังคมของคนทั้งโลกเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันได้  เมื่อเด็กเล่นเกมความนึกคิดของเด็กจะอยู่ในเกมเสมือนว่าตัวเองอยู่ในโลก ๆ หนึ่ง เป็นโลกที่มีสิ่งแวดล้อมตามจินตนาการและตามบทบาทของเกม เราเรียกโลกใหม่นี้ว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) ซึ่งเป็นช่องว่างที่สมมติขึ้นโดยใช้จินตนาการของเราเข้าไปโลดแล่นอยู่ได้ เราอาจจะกำลังพูดกับใครในที่ห่างไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่มีจินตนาการความนึกคิดเสมือนว่ากำลังยืนอยู่เคียงข้างกัน เช่น ในระบบการประชุมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สังคมโลกาภิวัฒน์เป็นสังคมสมัยใหม่ที่ทำให้คนสามารถสร้างจินตภาพต่าง ๆ ผ่านจอสี่เหลี่ยมของคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงถึงกัน ดังเช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงคนทั้งโลก เราอาจพบปะพูดคุยกับคนที่ไม่เคยรู้จักโดยผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ สังคมโลกาภิวัฒน์ยังทำให้เราเสมือนเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อขอดูข้อมูลข่าวสารได้

 

อินเทอร์เน็ต
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทำให้รู้สึกเสมือนว่าอยู่ในไซเบอร์สเปซ
อินเทอร์เน็ต
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทำให้รู้สึกเสมือนว่าอยู่ในไซเบอร์สเปซ

 

      เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลจึงเป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่นในปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลจึงครอบคลุมกว้างขวางและทำให้สังคมโลกเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลมีบทบาทสำคัญอย่างใหญ่หลวงในยุคปัจจุบันและส่งผลอันยิ่งใหญ่ในโลกอนาคต เทคโนโลยีได้สร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่สังคมไร้พรมแดนอีกมากมาย เรากำลังจะมีเส้นทางสื่อสารข้อมูลที่เรียกว่า ทางด่วนข้อมูล (information superhighway) เชื่อมโยงเมืองต่าง ๆ ทำให้ข้อมูลข่าวสารเดินทางเข้าถึงบ้านทุกบ้านได้โดยง่าย เรากำลังมีระบบส่งสัญญาณข้อมูลทีวีตามสายถึงบ้านเพิ่มเติมจากระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ มีระบบทีวีตามความต้องการ (video on demand)  มีระบบการสั่งซื้อสินค้าที่ห่างไกล (e-commerce) มีระบบการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่กันคนละที่ (tele-education) และสามารถมองเห็นหน้ากันอย่างชัดเจนในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (videoconference)
      เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศที่ใช้การสื่อสารข้อมูลประกอบ มีอีกมากมาย ประชาชนทั่วไปก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการและการใช้ข่าวสาร เช่น เราสามารถเรียกอ่านหนังสือที่มีผู้สร้างไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากที่ห่างไกล ระบบการพิมพ์หนังสือในยุคต่อไปจะเป็นการพิมพ์แบบไร้กระดาษ  มีเอกสารสิ่งพิมพ์จำนวนมากเก็บไว้ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเรียกดูได้ตามต้องการ ระบบการให้บริการห้องสมุดจะกลายเป็นระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเรียกดูจากที่ห่างไกลหรือเรียกว่า ห้องสมุดแบบเสมือน (virtual library)  โลกาภิวัฒน์ทำให้เกิดสังคมข้อมูลข่าวสาร  โดยข้อมูลข่าวสารจะได้รับการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ข่าวสารที่กล่าวถึงครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่วิดีโอ ข่าวสารที่แปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมที่จะจัดเก็บลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์และส่งกระจายสื่อสารระหว่างกันทำให้คนทั้งโลกสามารถเชื่อมต่อสัญญาณถึงกันได้  เทคโนโลยีทำให้โลกในยุคโลกาภิวัฒน์กลายเป็นโลกใหม่ที่เกิดขึ้นตามจินตนาการความนึกคิดของมนุษย์  ที่มองผ่านเข้าไปในจอภาพโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 
อินเทอร์เน็ต
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทำให้รู้สึกเสมือนว่าอยู่ในไซเบอร์สเปซ
อินเทอร์เน็ต
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทำให้รู้สึกเสมือนว่าอยู่ในไซเบอร์สเปซ

 

รู้จักกับอินเทอร์เน็ต  

      อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เมื่อนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายหนึ่งเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต เครือข่ายนั้นก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตและหากใครนำเครือข่ายอื่นมาเชื่อมต่ออีกก็จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเช่นกันและเป็นการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กว้างขวางออกไปสืบเนื่องจากการพัฒนาอินเทอร์เน็ตได้เริ่มขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเทคโนโลยีที่เป็นกลางและเปิดกว้างด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นเทคโนโลยีเปิดที่มีผู้ผลิตขึ้นมามากมาย ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้โพรโทคอลระดับสูงชื่อ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) โพรโทคอลนี้มีผู้ผลิตซอฟต์แวร์สนับสนุนและใช้ร่วมกันจึงจัดได้ว่าระบบการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตเป็นระบบที่หลากหลายผลิตภัณฑ์ใช้กัน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครือข่ายที่มีจุดดี คือ การพัฒนาที่ไม่ขึ้นกับผลิตภัณฑ์และยี่ห้อ ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกแบบ เครือข่าย TCP/IP จึงมีเป้าหมายที่จะเป็นเครือข่ายได้ทุกระดับตั้งแต่ ระดับองค์กร ระดับระหว่างองค์กร จนถึงระดับประเทศและระหว่างประเทศ การที่อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่มีการนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อได้ง่าย การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะนักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้พัฒนาโปรแกรมและซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอินเทอร์เน็ตกันมากจึงทำให้มีซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพใช้กันและซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็ได้รับการเผยแพร่ติดตั้งไปยังเครื่องต่าง ๆ จำนวนมาก

 
อินเทอร์เน็ต
การประชุมที่ใช้ข้อมูลร่วมกันบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต

 

      เมื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขยายตัวไปยังองค์กรต่าง ๆ จึงมีการประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการส่งจดหมายหรือที่เรียกว่า อิเล็กทรอนิกส์เมล เรียกย่อ ๆ ว่า อีเมล ใช้ส่งข้อความ โอนย้ายแฟ้ม ค้นหาข้อมูล เรียกเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์ทางไกล ใช้พูดคุยกันแบบออนไลน์ ใช้สร้างกลุ่มข่าวที่มีการโต้ตอบกันบนกระดานข่าว ที่เรียกว่า ยูสเน็ตนิวส์ (usenet news) ใช้เป็นที่กองข้อมูลแบบไฮเปอร์เทกซ์เชื่อมโยงข่าวสารถึงกันแบบไฮเปอร์มีเดีย ใช้เป็นตัวกลางที่ทำให้สามารถออนไลน์ข้อมูลข่าวสารระยะไกลหรือเรียกใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ในระยะไกลได้  การที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกันได้มากขนาดนี้เพราะมีการวางโครงสร้างรากฐานการพัฒนาไว้อย่างดี  มีการกำหนดรหัสหมายเลขเครือข่ายและหมายเลขเครื่องเป็นรหัสสากลเพื่อให้ระบบรับรู้กันได้ ทำให้ทราบว่า เครื่องที่ต้องการติดต่อด้วยอยู่ที่ใดในเครือข่าย การอ้างอิงนี้ยังใช้ระบบแอดเดรสที่เป็นชื่อเพื่อให้ผู้เรียกใช้จำได้ง่าย มีการกำหนดตามมาตรฐานการตั้งชื่อประเทศ ชนิดของเครือข่าย-องค์กร ชื่อองค์กร ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบการค้นหาชื่อและรหัสเครื่อง มีฐานข้อมูลกลางที่กระจายการค้นหาได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบการเรียกค้นตำแหน่งเครื่องในเครือข่ายจึงกระทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าเครื่องนั้นจะอยู่ที่ใดก็สามารถเรียกค้นได้ ระบบชื่อที่เป็นสากลและสามารถขยายได้จึงทำให้เครือข่ายมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้อีกมาก จนมีแนวโน้มที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือทุกองค์กรจะเป็น สมาชิกของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเป็นเครือข่ายหลักของโลกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกต้องเชื่อมต่ออยู่ด้วย

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ประเทศรัสเซียส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จ กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาจึงได้รับรู้ว่า เทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศยังล้าหลังกว่าของรัสเซีย ซึ่งส่งผลให้เกิดการตื่นตัว ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง รัฐบาลสหรัฐอ
1K Views
2
รหัสหมายเลขไอพีประจำเครื่อง
รหัสหมายเลขไอพีประจำเครื่อง หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 25 คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่บนเครือข่ายจะมีรหัสหมายเลขประจำเครื่อง รหัสหมายเลขนี้ เรียกว่า ไอพีแอดเดรส (IP address) ตัวเลขไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องทั่วโลก จะต้องไม
336 Views
3
ใช้ชื่อแทนหมายเลข
ใช้ชื่อแทนหมายเลข เพื่อให้ระบบการเรียกชื่อง่ายขึ้น และการบริหารเครือข่ายทำได้ดี จึงมีการกำหนดชื่อแทนรหัสหมายเลขไอพี การตั้งชื่อสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ที่อยู่บนเครือข่าย มีระบบที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดเป็นลำดับชั้น ชื่อแต่ละชื่อที่กำหนดขึ้น ให้
279 Views
4
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ยุคขอเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ทำให้การเชื่อมโยงระบบสื่อการเข้าสู่ระบบที่เรียกว่า หมู่บ้านโลก หรือโลกาภิวัตน์ ในบรรดาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายใช้กันอยู่นี้ โปรโตคอลที่ได้รับการยอมรับว่า มีบทบาทสูงมาก ในขณะนี้คือ TCP/IP ดังที่ได
228 Views
5
โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต
โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต เมื่อจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบสื่อสารด้วย TCP/IP ก็เจริญเติบโตตาม หลายบริษัทมองเห็นลู่ทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต เช่น การพัฒนาให้รับส่งด้วยเสียงพูดเป็นอินเทอร
235 Views
6
การต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ต
การต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ต ทุกวันนี้ใครๆ ก็กล่าวถึงอินเทอร์เน็ต หลายคนได้ยินได้ฟังมามาก แต่ก็ไม่ทราบว่า จะต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร บางคนก็ยังไม่ทราบว่า เมื่อต่อพีซีเข้าไปแล้ว จะได้อะไรจากอินเทอร์เน็ต และในอินเทอร์เน็ต มีซอฟต์แวร์อะไรให้ใช้
235 Views
7
การต่อพีซีเข้ากับเครือข่ายแลนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การต่อพีซีเข้ากับเครือข่ายแลนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โพรโทคอลหลักของอินเทอร์เน็ตเป็นโพรโทคอลแบบระบบเปิด ที่เชื่อมโยงได้หลายหลายผลิตภัณฑ์ และหลากหลายยี่ห้อ โดยใช้ TCP/IP เป็นโพรโทคอลหลัก เครือข่ายที่ต่อกับอินเทอร์เน็ต จึงต้องใช้การเชื่อมโยงด้วย TCP/IP ก
317 Views
8
การนำพีซีต่อผ่านสายโทรศัพท์ด้วยโพรโทคอล SLIP หรือ PPP
การนำพีซีต่อผ่านสายโทรศัพท์ด้วยโพรโทคอล SLIP หรือ PPP เมื่อนำพีซีเชื่อมต่อในระยะไกลเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่าย TCP/IP การเชื่อมโยงระหว่างพีซีกับเครือข่าย สามารถใช้โพรโทคอล SLIP หรือ PPP หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 25
302 Views
9
การต่อแบบออนไลน์ผ่านโมเด็มในลักษณะเป็นเทอร์มินัล
การต่อแบบออนไลน์ผ่านโมเด็มในลักษณะเป็นเทอร์มินัล วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันในยุคแรก เพราะเป็นวิธีที่ง่าย เพียงผู้ใช้มีโมเด็ม และพีซี จากนั้นก็เป็นยูสเซอร์หนึ่งบนอินเทอร์เน็ต โดยมีรหัสชื่อผู้ใช้ (user name) บนเครื่องที่เปิดบริการ ก็สามารถใช้โทรศัพท์ผ่านโมเด
201 Views
10
การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเทอร์เน็ต จะใช้หลักการแบบผู้ขอใช้บริการ และผู้ให้บริการ หรือที่เรียกว่า แบบไคลแอนด์-เซิร์ฟเวอร์ หมายความว่า ผู้ที่เชื่อมต่อบนอินเทอร์เน็ต จะมีทั้งผู้ให้บริการที่เรียกว่า เซิร์ฟเวอร์ และผู้ขอใช้บริการที่เรียกว่
239 Views
11
บริการบนอินเทอร์เน็ต
บริการบนอินเทอร์เน็ต การใช้หลักการแบบไคแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ทำให้อินเทอร์เน็ต มีการให้บริการต่างๆ มากมาย ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการเหล่านี้ จากระยะไกลได้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครือข่าย ที่ไม่ขึ้นกับระยะทาง แม้ว่าผู้ใช้บริการจะอยู่คนละซีกโลก ก็เ
534 Views
12
แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต
แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม จึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่างเหมะสมกับปริมาณการใช้ข้อมูลข่าวสาร การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเ
247 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow