Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รวมสถานปฎิบัติธรรมทั่วประเทศ พร้อมรายละเอียดการปฎิบัติ

Posted By มหัทธโน | 23 ส.ค. 59
45,824 Views

  Favorite

หมวด : ๔๐ สถานที่ปฏิบัติกรรมฐานยอดนิยม 


๑. วัดธรรมมงคล 

ซอยปุณณวิถี ๒๐ ถ. สุขุมวิท ๑๐๑ บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ โทร. ๗๔๑-๗๘๒๑-๒, ๓๓๒-๒๘๒๖-๗
แนวการปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
สถานที่ปฏิบัติมีหลายแห่ง คือ
๑. ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นห้องมุ้งลวด 
๒. ถ้ำวิปัสสนา (จำลอง)
๓. ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ มี ๘๐ ห้องพัก 
ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ
๔. ห้องสำหรับทำสมาธิ 
๕. สถานปฏิบัติธรรม จ. เชียงราย
๖. สำนักสงฆ์น้ำตกแม่กลาง


๒. วัดอัมพวัน 

๕๓ บ. อัมพวัน ถ. เอเชีย กม. ๑๓๐ หมู่ที่ ๔ ต. พรหมบุรี อ. พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โทร. (๐๓๖) ๕๙๙-๓๘๑), (๐๓๖) ๕๙๙-๑๗๕ 
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”

 

๓. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๕๘/๘ ถ.เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ โทร. ๔๑๓-๑๗๐๖, ๘๐๕-๐๗๙๐-๔ 
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง ตามแนวพระธีรราชมหามุนี วัดมหาธาตุ 
สถานที่เป็นตึกทันใหม่ทันสมัยหลายหลัง โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา ๘ วัน ๗ คืน

 

๔. สวนโมกขพลาราม 

๖๘ หมู่ ๖ ต. เลเม็ด อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา

 

๕. วัดป่าสุนันทวราราม 

บ้านลิ่นถิ่น ต. ท่าเตียน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา 
เปิดอบรม “อานาปานสติภาวนา” แก่ผู้สนใจ ครั้งละ ๙ วัน เปิดรับครั้งละ ๑๐๐-๑๕๐ คน เป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัด กินอาหารวันละ ๑ มื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดารณี บุญช่วย (๐๒) ๓๒๑-๖๓๒๐

 

๖. วัดภูหล่น 

๙ ต. สงยาง อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี 
ปฐมวิปัสสนาหลวงปู่มั่นฯ (สถานที่หลวงปู่มั่นออกธุดงค์ครั้งแรกกับหลวงปู่เสาร์) 
วัดนี้ค่อนข้างจะห่างจากตัวเมือง บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย และเงียบสงบ มีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนเขาไม่สูงนักสามารถกางกลดอยู่ได้ มีโบสถ์บนเขาและมีกุฏิโดยรอบ บ้างก็ซ่อนอยู่ตามซอกเขา 
ที่นี่เหมาะกับผู้เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว ต้องการมาปฏิบัติขั้นอุกฤษฎ์

 

๗. วัดถ้ำขาม 

บ้านคำข่า หมู่ที่ ๔ ตำบาลไร่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
วัดมีเนื้อที่ ๘๔๐ ไร่ พื้นที่จรดเขตอุทยานป่าแนวเทือกเขาภูพาน วัดอยู่บนเขาสูง แต่ก็มีบันไดขึ้นลงสะดวก มีลิงป่า และไก่ป่า ที่พัก มีที่พักเป็นกุฏิ (กุฏิละ ๑ คน) หรือพักรวมบนศาลาก็ได้ 
เหมาะสำหรับไปปฏิบัติแบบอุกฤษฎ์

 

๘. วัดมเหยงคณ์ 

ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 
แนวปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดรู้ รูป-นาม

 

๙. สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต 

ต. โคกแย้ อ. หนองแค จ. สระบุรี ๑๘๒๓๐ โทร. (๐๓๖) ๓๗๙-๔๒๘ 
แนวปฏิบัติ เน้นให้ผู้ฝึกมีสติรู้ในอิริยาบท 
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนา จะมีการจัดอบรมฝึกวิปัสสนากรรมฐาน บวชชีพราหมณ์ เนกขัมมะ

 

๑๐. วัดสนามใน 

๒๗ ต. วัดชลอ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี โทร. ๔๒๙-๒๑๑๙, ๘๘๓-๗๒๕๑ 
แนวปฏิบัติ เน้นการเจริญสติ วิธีที่เป็นที่นิยมคือวิธีสร้างจังหวะ เป็นวิธีสร้างสติแบบนั่งทำสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตา

 

๑๑. วัดป่านานาชาติ 

บ้านบุ่งหวาย หมู่ ๗ ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี (สาขา ๑๑๙ ของวัดหนองป่าพง) 
เป็นวัดป่าที่มีต้นไม้ใหญ่มาก มียุงและแมลงต่าง ๆ มาก คนที่แพ้ยุงก็ควรหายากันยุงไปด้วย อากาศเย็นสบาย ทานอาหารวันละ ๑ มื้อ การไป ให้เขียนจดหมายไปขออนุญาตจากเจ้าอาวาส แล้วจึงเดินทางไปอยู่

 

๑๒. วัดปทุมวนาราม 

ถ. พระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๒๕๑-๒๓๑๕, ๒๕๒-๕๔๖๕ 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
นั่งปฏิบัติในศาลาพระราชศรัทธา มีอาสนะและผ้าคลุมตักให้หยิบใช้ได้ บริเวณโดยรอบมีการปลูกแต่งด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ร่มรื่นสวยงาม 
กำหนดการปฏิบัติธรรมที่ศาลาฯ ประจำวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๓ เวลา เช้า ๗.๐๐ – ๘.๐๐ น. กลางวัน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เย็น ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

 

๑๓. วัดปากน้ำภาษีเจริญ 

เลขที่ ๘ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
แนวปฏิบัติ ตามแนวธรรมกาย ใช้คำบริกรรม “สัมมาอรหัง” 
สถานที่ปฏิบัติ
๑. หอเจริญวิปัสสนาฯ ชั้น ๒ เป็นห้องแอร์ปูพรม 
๒. หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิมิต
๓. ตึกบวรเทพมุนี

 

๑๔. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ 

เลขที่ ๓ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
แนวปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” 
สถานที่ปฏิบัติ คณะ ๕ สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ 
เปิดทุกวัน สอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิ เช้า ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. กลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เย็น ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

 

๑๕. วัดอินทรวิหาร 

อาคารปฏิบัติธรรม “เฉลิมพระเกียรติ” วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๖๒๘-๕๕๕๐-๒ 
แนวการปฏิบัติ แนวหลักสูตรของคุณแม่สิริ กรินชัย ๘ วัน ๗ คืน หรือ ๔ วัน ๓ คืน 
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขยายผล จากผู้ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สิริ กรินชัย เป็นอาคารทันสมัย ๕ ชั้น จุได้ประมาณ ๕๐๐ คน

 

๑๖. สำนักงานพุทธมณฑล 

พุทธมณฑล ถ. พุทธมณฑลสาย ๔ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม โทร. ๔๔๑-๙๐๐๙, ๔๔๑-๙๐๑๒ 
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ กำหนดรู้อารมณ์ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” 
สถานที่ปฏิบัติ ชั้น ๒ ของหอประชุม มีเครื่องปรับอากาศ ห้องนอน มีเครื่องนอน เช่น หมอน มุ้ง ผ้าห่มให้พร้อม หรือนำไปเองก็ได้ ทานอาหาร ๒ มื้อ

 

๑๗. ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ 

คลองสาม จ. ปทุมธานี โทร. ๙๘๖-๖๔๐๔-๕ 
เป็นสาขาของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย-ภาษีเจริญ

 

๑๘. วัดอโศการาม 

๑๓๖ หมู่ ๒ กม. ๓๑ ถ. สุขุมวิท (สายเก่า) ต. ท้ายบ้าน อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 
บริเวณกว้างขวาง มีสระน้ำใหญ่ในบริเวณวัด กุฏิพระ แม่ชี และที่พักแยกเป็นสัดส่วนเรียงรายรอบวัดเป็นร้อย ๆ หลัง ส่วนมากอยู่ติดริมทะเลซึ่งเป็นป่าชายเลน

 

๑๙. วัดญาณสังวรารามวรวิหาร 

ต. ห้วยใหญ่ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี โทร. (๐๓๘) ๒๓๗-๖๔๒ 
สถานที่ปฏิบัติ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น มีอาคาร ญส. ๗๒ ชาย และ ญส. ๗๒ หญิง ชั้นละ ๑๐ ห้อง มีห้องน้ำในตัว เรือนปฏิบัติธรรมมี ๑๗ หลัง

 

๒๐. สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม 

ซ. ประชานุกูล ๗ ถ. ชลบุรี-บ้านบึง ต. บ้านสวน อ. เมือง จ. ชลบุรี โทร (๐๓๘) ๒๘๓-๗๖๖ 
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” 
มีเรือนพักปฏิบัติธรรมทั้งหญิงชายแยกเป็นสัดส่วนอยู่จำนวนมาก การอยู่ปฏิบัติให้พักคนเดียว เน้นการเก็บอารมณ์ ไม่พูดคุยกัน อย่างเคร่งครัด 
การรับประทานอาหารจะมีปิ่นโตส่งถึงห้อง ๒ มื้อ ทุกวันจะมีการสอบอารมณ์กรรมฐานโดยพระอาจารย์
ค่าน้ำไฟ อาหาร วันละ ๕๐ บาท หรือเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ห้ามอยู่เกิน ๙๐ วัน

 

๒๑. สำนักวิปัสสนาสมมิตร – ปราณี 

จ. ชลบุรี โทร. พระอาจารย์ใหญ่ (๐๑) ๙๒๑-๑๑๐๑ 
เป็นสถานที่ซึ่งมีผู้บริจาคเพื่อขยับขยายมาจากวิเวกอาศรม 
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” 
สถานที่ล้อมรอบด้วยทุ่งและธรรมชาติ มีกุฏิสงฆ์สร้างในแบบธรรมชาติมุงจาก อาคารปฏิบัติธรรมขนาดกลางและอุโบสถ ยังรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ไม่มากนัก

 

๒๒. วัดเขาสุกิม 

ต. เขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ. จันบุรี
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ใช้คำบริกรรม “พุทโธ” 
วัดตั้งอยู่สูงขึ้นไปบนเชิงเขา กว้างขวางกว่า ๓,๒๘๐ ไร่ มีทางบันได และรถรางขึ้นไปบนวัด บริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย มีศาลาที่พักที่สะดวกสบาย เป็นห้องมุ้งลวด มีเตียง ที่นอน หมอนให้ หรือพักที่กุฏิว่างต่าง ๆ

 

๒๓. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) 

๖๐ บ้านท่าซุง หมู่ ๑ ต. น้ำซึม อ. เมือง จ. อุทัยธานี
แนวปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ” และสอนอนุสติ บริกรรม “พุทโธ”

 

๒๔. สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง 

อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่บนดอย ทางขึ้นลงเทปูนเป็นบันไดเดินได้สะดวกแต่ค่อนข้างสูง หลวงปู่เคยเล่าไว้ว่าที่ถ้ำผาปล่อง และถ้ำเชียงดาวนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้สำรวมระวัง รักษาความสงบ ไม่ร้องรำทำเพลง เล่นตลกคะนอง เพราะเคยมีพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากกุสันโธ พระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคม พระอรหันต์สมัยพระกัสสโป และพระอรหันต์สมัยพระพุทธโคดม มาบำเพ็ญเพียรและละสังขารอยู่หลายองค์ การนั่งภาวนาที่นี่จะทำเหมือนสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่ คือ ท่านจะให้ทุกคนที่ไปภาวนานั่งสมาธิเพชรฟังเทศน์ ด้วยเหตุผลว่า ”การนั่งสมาธิเพชรนั้นเป็นการฝึกฝนคนเราให้เกิดความตั้งใจมั่น”

 

๒๕. วัดป่าสาละวัน 

อ. เมือง จ. นครราชสีมา 
วันที่ ๑-๕ ของทุกเดือน จะมีการอบรมการปฏิบัติแก่อุบาสกอุบาสิกา ที่ใต้ศาลา และบนวิหารชั้น ๒ โดยจะมีพระให้การอบรม

 

๒๖. วัดสมเด็จแดนสงบ (แสงธรรมเวฬุราราม) 

๙๙ ซอย ๑๙ ถ. มิตรภาพ อ. เมือง จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
โทร. (๐๔๔) ๒๑๔-๑๓๔, ๒๑๔-๘๖๙-๗๐
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔

 

๒๗. วัดป่าวะภูแก้ว 

ต. มะเกลือใหม่ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา 
แนวปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ” 
วัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีต้นไม้ใหญ่น้อยมาก สถานที่เงียบสงบ สวยงาม มีอาคารอบรมขนาดใหญ่ สำหรับผู้มาทำสมาธิเป็นหมู่คณะ

 

๒๘. วัดหนองป่าพง 

๔๖ หมู่ ๑๐ ต. โนนผึ้ง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 
แนวปฏิบัติ เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ

 

๒๙. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 

บ้านเนินทาง ต. บ้านค้อ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. (๐๔๓) ๒๓๗-๗๘๖, ๑๒๗-๗๙๐ 
เป็นสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสาขาของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน 
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ เช่นเดียวกับวัดอัมพวัน จ. สิงห์บุรี

 

๓๐. วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม 

ซ. ศรีจันทร์ ๑๓ ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. (๐๔๓) ๒๒๒-๐๔๒ 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ”

 

๓๑. วัดถ้ำผาบิ้ง 

ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย 
เมื่อไปถึงจะพบศาลาสร้างด้วยไม้ที่โปร่งสะอาดน่านั่งสมาธิ มีกุฏิหลายหลัง มีถ้ำอยู่ไม่สูงจากเชิงเขา มีบันได้ขึ้นสะดวก เป็นที่สงบวิเวกมาก 
เหมาะแก่การปฏิบัติอย่างอุกฤษฎ์ พระในสายพระอาจารย์มั่นมักมากจำพรรษา และปฏิบัติธรรมที่นี่ เพราะเป็นที่สัปปายะ บรรยากาศเงียบสงบ ห่างจากเมือง

 

๓๒. วัดถ้ำกองเพล 

ต. โนนทัน อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐ โทร. (๐๔๒) ๓๑๒-๓๗๗
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ”
เป็นวัดป่ากว้างขวาง พร้อมศาลาปฏิบัติธรรมสร้างภายในถ้ำ ทางไปถ้ำสะดวกอยู่ริมถนน รถเข้าถึงปากถ้ำได้ ไม่ต้องปีน บางกุฏิก็ซ่อนอยู่ตามเหลือบผาต่าง ๆ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เมื่อไปถึงให้ติดต่อศาลาประชาสัมพันธ์เพื่อขออนุญาตก่อน ปฏิบัติธรรมอย่างเข้ม

 

๓๓. วัดป่าบ้านตาด 

ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
ในวัดมีกุฏิที่พักหลายกุฏิ มักจะมีลูกศิษย์มาอยู่ปฏิบัติกันมากแต่ผู้มาปฏิบัติที่นี่ต้องกินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก กลางคืนมักจะเดินจงกรม นั่งสมาธิ จนดึก หรือโต้รุ่งก็มี ไม่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืน ผู้ปฏิบัติจึงควรจำไฟฉายหรือเทียนติดตัวไปด้วย เพื่อใช้ส่องทางเดิน ทางจงกรม ซึ่งมักจะเป็นทางดิน และอาจมีสัตว์ เช่น งู อยู่บ้าง ต้องเจริญเมตตาไม่เบียดเบียนต่อกัน

 

๓๔. วัดหินหมากเป้ง 

บ้านไทยเจริญ หมู่ ๔ ต. พระพุทธบาท อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
ในวัดมีกุฏิเรือนรับรองอยู่มาก บริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยป่าโปร่ง ป่าไผ่ ทะเลสาบใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เหมาะแก่การอยู่ปฏิบัติ

 

๓๕. วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) 

อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
วัดตั้งอยู่บนภูทอก ทางขึ้นค่อนข้างชัน สร้างด้วยความอัศจรรย์และด้วยจิตที่เด็ดเดี่ยวของพระเณร ท่านพระอาจารย์จวนได้ทำทางขึ้นเป็นขั้นบันไดและทางเดินด้วยไม้รอบภูจนถึงยอด บริเวณหน้าผา ท่านใช้ไม้ ๒ ลำมัดให้แน่นยื่นออกไป ๔ เมตร เอาเชือกบังสุกุลผูกปลายไม้ที่ยื่นออกไป ตรึงใส่เสาที่ปักไว้ แล้วไปนั่งที่ปลายไม้นั้น เพื่อตอกหินเจาะหลุมที่หน้าผา ปรากฏว่า ถ้าให้ฆราวาสไปนั่งปลายไม้ครั้งใด ก็ไม่สามารถควบคุมสติสมาธิได้ เพราะมองไปข้างล่างก็เกิดความหวั่นไหว จนไม่สามารถตอกหินได้สำเร็จ ผู้สร้างจึงเป็นพระและเณร สิ่งปลูกสร้างนี้มี ๗ ชั้น มีกุฏิที่พักเชิงเขาที่ชั้น ๒ หรือจะพักกุฏิว่างรอบเขาก็ได้ (ต้องขออนุญาตก่อน) เหมาะกับผู้ปฏิบัติที่ฝึกมาดีพอสมควร มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เนื่องจากเปลี่ยวและสูงอยู่บนภูเขา แต่บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ

 

๓๖. วัดดอยธรรมเจดีย์ 

บ้านทาสีนวล หมู่ ๓ ต. ตองโขบ อ. ศรีสุพรรณ จ. สกลนคร 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
ปกติจะปฏิบัติที่ศาลา ส่วนที่พักมีกุฏิ และอาคารคึกสะอาดทันสมัย

 

๓๗. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม 

ถนน รพช หมู่ ๑ ต. ปทุมวาปี อ. ส่องดาว จ. สกลนคร 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภาวนา “พุทโธ” 
ที่นี่มีหลายถ้ำ มีถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำพวง ซึ่งพระอาจารย์มั่นเคยเล่าให้ฟังว่า เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เคยมีพระอรหันต์ชื่อ พระนรสีห์ มานิพพานที่นี่

 

๓๘. วัดป่าสุทธาวาส 

๑๓๙๖ บ้านคำสะอาด หมู่ ๑๐ ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
มีอาคารเป็นตึกปูน ๓ ชั้นหลังใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน เย็นสบาย

 

๓๙. วัดคำประมง 

เลขที่ ๒๐ หมู่ ๔ บ้านคำประมง ต. สว่าง อ. พรรณนานิคม จ. สกลนคร ๔๗๑๓๐ 
เนื่องจากเป็นวัดที่มีพระจำพรรษาอยู่น้อยในฤดูนอกพรรษา จึงเงียบสงบ มีเจ้าหน้าที่ตัดหญ้า ปลูกดอกไม้สวยงามอย่างดี มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และสิ่งก่อสร้างสวยงาม มีสระน้ำทะเลสาบใหญ่ ฝูงปลามากมาย มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมและให้อาหารปลาอยู่เสมอ

 

๔๐. สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี) 

เขากิ่ว ต. ไร้ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ โทร. (๐๓๒) ๔๒๘-๕๒๒ 
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติ 
เขากิ่วเป็นภูเขาเตี้ย ๆ มีต้นไม้หนาแน่นมาก อยู่ใกล้เมือง เดินทางสะดวก บนเขามีลิงอยู่บ้าง แต่ไม่ทำร้ายคน บนสำนักฯ มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ศาลา ถ้ำชี ซึ่งใช้เป็นอุโบสถ กุฏิที่พัก ห้องน้ำ-ส้วม พอสะดวกสบายแก่การปฏิบัติ ที่นี่เน้นการปฏิบัติเคร่งครัด กินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก

 

หมวด : รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1. วัดธรรมมงคล 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ (ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ) 
เลขที่ 132 ถนนสุขุมวิท ซอย 101 ตรอกปุณณวิถี 20 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 โทร. 0-2311-1387, 0-2741-7822, 0-2332-4145
พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล

 

2. วัดอินทรวิหาร 

อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 02-628-5550-2 โทรสาร 02-282-8429
พระราชรัตนาภรณ์ (ทองสืบ สจจสาโร น.ธ.เอก ป.ธ.3) 
เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และเจ้าคณะเขตพระนคร

 

3. วัดแก้วโกรวราราม 

ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

 

4. วัดถ้ำเสือวิปัสสนา 

ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์

 

5. วัดป่าสุนันทวนาราม 

บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก อดีตเจ้าอาวาส

 

6. วัดประชานิยม  

(ศูนย์เผยแผ่พุทธธรรม วัดประชานิยม) 
เลขที่ 84 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-822-274
พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม, เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานอำนวยการก่อตั้งและอุปถัมภ์ศูนย์เผยแผ่พุทธธรรม

 

7. วัดไทรงาม 

ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150

 

8. วัดเด่นสะเดา 

บ้านเด่นสะเดา ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

 

9. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 

(สาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี) 
เลขที่ 6 หมู่ 25 บ้านเนินทาง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-237-786, 043-323-7790, 081-471-2013

 

10. วัดป่าแสงอรุณ 

เลขที่ 449 หมู่ 9 บ้านเลิงเปือย (แอวมอง) ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-221-132
พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ และเจ้าคณะภาค 9

 

11. วัดเขาสุกิม 

หมู่ 12 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทร. 08-9931-5544, 08-1456-8384, 08-1861-8736, 08-9226-6251
พระญาณวิลาส (บุญ สิริปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม

 

12. วัดวิเวกอาคม 

ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

 

13. วัดพนมพนาวาส 

ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

 

14. วัดเนื่องจำนงค์ 

(ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี) 
หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทร. 038-485-378, 089-406-5134
พระครูสิริปัญญาวัฒน์ (พระมหาสง่า ปญฺญาวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดเนื่องจำนงค์

 

15. วัดศรีวนาราม 

เลขที่ 88 หมู่ 6 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 038-241-370
พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (พระอาจารย์คำนึง สิริภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม

 

16. วัดสระไม้แดง 

หมู่ 16 บ้านสระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทร. 056-424-200
พระครูศรีพัฒนชัย เจ้าอาวาส

 

17. วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม 

ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร. 056-451-050
พระราชสิริชัยมุนี เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม และเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท

 

18. วัดโคกโตนด 

สำนักปฏิบัติธรรมวัดโคกโตนด 
หมู่ 3 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทร. 056-438-116
พระครูวิบูลย์ชยาภรณ์ เจ้าอาวาส

 

19. วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) 

ต.กุดชุมแสง อ.หนอบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทร. 044-829-048, 081-760-4886
พระราชภาวนาวราจารย์ (หลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิรโต) เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

 

20. วัดเทพประดิษฐาราม 

หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร. 077-547-066

พระครูสุธรรมประกาศ (สีลเตโช) เจ้าอาวาส

 

21. วัดถ้ำขวัญเมือง 

หมู่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทร. 077-532-078
พระครูสุธรรมวีราจารย์ (สมใจ ธมฺมสโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมือง

 

22. วัดพระธาตุดอยก่องข้าว 

บ้านห้วยกีด ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

23. วัดถ้ำผาจม 

ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร. 053-731-415 , 053-733-129
พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม

 

24. วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) 

เลขที่ 135 หมู่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-811-100, 053-810-270
พระครูสุคันธศีล เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ และเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 2

 

25. วัดตโปทาราม (ร่ำเปิง) 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50250 โทร. 053 -278 620 ต่อ 0
พระครูภาวนาวิรัช (สุพัน อาจิณฺณสีโล) เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (ร่ำเปิง)

 

26. วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) 

หมู่ 8 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร. 039-511-918
พระเทพมุนี เจ้าอาวาส

 

27. วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) 

ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทร. (039) 595-080, 081-650-8957
พระวินัยธรเสรี ธมฺมานนฺโท เจ้าอาวาส

 

28. วัดตันตยาภิรม 

ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
พระวิสุทธิศีลาภรณ์ เจ้าอาวาส

 

29. วัดนิโครธาราม 

ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
พระครูปัญญาวราภิยุต เจ้าอาวาส

 

30. วัดวังตะกู 

เลขที่ 53 หมู่ 2 ซ.วัดวังตะกู ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3426-1559
พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดวังตะกู

 

31. วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร 

ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
พระราชสุธรรมเมธี (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

 

32. วัดห้วยจระเข้ 

เลขที่ 447 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-34258-739, 08-1364-8928

 

33. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-441-9009, 02-441-9012-3

 

34. วัดมรุกขนคร (ร้าง) 

หมู่ 7 บ้านดงขวาง ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
พระราชธีราจารย์ (สำลี ป.ธ.5) เจ้าอาวาส

 

35. วัดป่าสาลวัน 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-254-402, 081-967-1435, 081-955-2125

พระมงคลวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่มบารมี) เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน

 

36. วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (วัดพระขาว) 

ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 โทร. 044) 361-667, 361-668
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใส) เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม และเจ้าคณะอำเภอปากช่อง (ธรรมยุต)

 

37. วัดเทพาลัย 

เลขที่ 234 หมู่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 โทร. 044-754-691
พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิต จิตฺตปญโญ) เจ้าอาวาสวัดเทพาลัย

 

38. วัดประมวลราษฎร์ 

บ้านระกาย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
พระครูสุนทรคุณวัตร (ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาส

 

39. วัดคลองตาลอง 

หมู่ 1 บ้านคลองตาลอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
พระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาส

 

40. วัดชายนา 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

 

41. วัดพรหมคีรี 

ต.ตอหนอง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320

 

42. วัดเสมาเมือง 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-310-994, 075-340-451
พระสิริคณาภรณ์ (หลวงพ่อสังคม) เจ้าอาวาสวัดเสมาเมือง และรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

43. วัดคีรีวงศ์ 

ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-222-009, 056-226-199 
พระวิกรมมุนี (บุญรอด ปญฺญาวโร ป.ธ.๕) เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์

 

44. วัดสระโบสถ์ 

หมู่ 1 บ้านสระโบสถ์ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

 

45. วัดละหาร 

ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร. 02-571-7415, 02-920-3709
พระราชนันทมุนี (หลวงพ่อสำรวย) เจ้าอาวาส

 

46. วัดสวนแก้ว 

หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร. 02-595-1444, 02-595-1945-7 
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

 

47. วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ 

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-538-8845

 

48. วัดพระธาตุแช่แห้ง 

หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ต.ม่วงติ๊ด อ.เมือง จ.น่าน
พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ศิระ ณ น่าน) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง

 

49. วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร 

หมู่ 13 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 054-710-038
พระเทพนันทาจารย์ (หลวงพ่อมนต์ คุณทาโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ และเจ้าคณะจังหวัดน่าน

 

50. วัดป่าสตึกพัฒนาราม 

ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31110 โทร. 08-1877-7132

 

51. วัดซอยสามัคคี 

ศูนย์วิปัสนาธรรมสุขใจ 
หมู่ 8 บ้านซอยสามัคคี ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 02-536-5284
พระครูพิศาลธรรมานุวัตร (สมนึก เตชธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี

 

52. วัดปัญญานันทาราม 

เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 0-2904-6101 ถึง 2 
พระครูสีลวัฒนาภิรม (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาส

 

53. วัดธรรมรังสี 

หมู่ 2 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทร. 032-688-864
พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรตโน) เจ้าอาวาส

 

54. วัดบางกระเบา 

ถ.สายบ้านสร้าง-บางแตน ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
พระราชภัทรธาดา เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา และเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

 

55. วัดบางคาง 

ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 037-214-665
พระครูสุนทรธรรมปยุต เจ้าอาวาส

 

56. วัดมะกรูด 

บ้านมะกรูด ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทร. 073-421-275
พระครูนวการโสภณ เจ้าอาวาสวัดมะกรูด และเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์

 

57. วัดมุจลินทวาปีวิหาร 

ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทร. 073-437-502
พระพิพัฒน์สมณคุณ เจ้าอาวาส

 

58. วัดมเหยงคณ์ 

สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ 
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035-242-892, 035-244-335
พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาส

 

59. วัดสีกุก 

หมู่ 2 บ้านสีกุก ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
พระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาส

 

60. วัดศรีโคมคำ 

ต.เวียง อ.เมือง จ.พระเยา 56000 โทร. 054-411-496
พระธรรมวิมลโมลี (ครูบาปวง ธมฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

 

61. วัดดอยกู่ไก่แก้ว 

ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทร. 054-420-117
พระครูวิบูลสารนิเทศก์ เจ้าอาวาส

 

62. วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) 

หมู่ 1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 โทร. 056-641-230
พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (พระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)

 

63. วัดวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน 

เลขที่ 289/2 หมู่ที่ 3 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-248-556 , 055-244-556
พระครูสันติจันคุณ (หลวงพ่อบุญมี จันทูปโม) เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน

 

64. วัดเสนาสน์ 

เลขที่ 128 หมู่ 1 บ้านสวนป่าน ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 โทร. 055-358-338, 089-960-8956
พระครูพิเศษพัฒนาพิธาน เจ้าอาวาส

 

65. วัดหนองไผ่ใต้ (สวนมหาบารมี) 

เลขที่ 111 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทร. 056-781-584
พระครูจันทพัชรากร จนฺทูปโม (ทวี จนฺทูปโม) เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ใต้ (สวนมหาบารมี)

 

66. วัดประชานิมิต 

ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทร. 056-791-137

 

67. วัดทุ่งกวาว 

หมู่ 1 บ้านทุ่งกวาว ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร. 0-5451-1944
พระราชวิสุทธี เจ้าอาวาส

 

68. วัดพระธาตุช่อแฮ 

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร. (054) 599-209 แฟกซ์ (054) 633-248
พระครูวิมลกิตติสุนทร (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ

 

69. วัดคงคาภิมุข 

ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 65160 โทร. 076-421-479
พระครูนันทปัญญากร (สมศักดิ์ นนฺทปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดคงคาภิมุข

 

70. วัดถ้ำสุมโน 

ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทร. 074-619616-7
พระภาวนาสุมนฑ์ (พระอาจารย์เดช สุมโน) เจ้าอาวาสวัดถ้ำสุมโน

 

71. วัดป่าลิไลย์ 

หมู่ 7 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 074-613-735
พระครูกิตติวราภรณ์ (พระอาจารย์ ดร.ทวี กิตติญาโณ) เจ้าอาวาสวัดป่าลิไลย์

 

72. วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้) 

หมู่ 8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-381-195
พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์) เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวนาราม และเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต

 

73. วัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูด่านแต้) 

เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทร. (042) 651-116, 681-176 
พระเทพสิทธิโมลี (พระอาจารย์สมพงษ์ ขนุติโก) เจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร และเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ)

 

74. วัดป่าดงรัง 

ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

 

75. วัดป่าหนองคู 

หมู่ 6 บ้านหนองคู ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทร. 08-1051-0945
พระศรีวรญาณ (พระมหาไหล โฆสโก) เจ้าอาวาส

 

76. วัดป่าวังเลิง 

ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร. 08-1871-4925

 

77. วัดดอยเกิ้ง 

สำนักปฏิบัติธรรมรัตนประทีป 
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทร. 0-5368-1535 
พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เจ้าอาวาส

 

78. วัดเมืองยะลา 

เลขที่ 34 ถ.สุขยางค์ ซ.ชมพูจิตร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 08-7322-1933, 08-7327-4267
พระธรรมสิทธิมงคล (หลวงพ่อฉิ้น โชติโก) เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา และเจ้าคณะจังหวัดยะลา

 

79. วัดบูรพาภิราม 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511-375
พระสิริวุฒิเมธี (จำปี จนฺทธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม และเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

 

80. วัดตโปทาราม 

ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร. 08-7782-2381
พระราชรณังคมุนี (เสนอ สิริปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม และเจ้าคณะจังหวัดระนอง

 

81. วัดป่าชัยมงคล 

หมู่ 3 บ้านพรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร. 08-1859-4323
พระครูปลัดสุนทร ทนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาส

 

82. วัดป่าประดู่ 

ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 2 Followers
  • Follow