หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 10 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MB613500 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 90 ม.6 22.7K เริ่มทำข้อสอบ
MB613499 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 6 80 ม.6 546 เริ่มทำข้อสอบ
KA013498 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 80 ม.6 20K เริ่มทำข้อสอบ
KA013497 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 286 เริ่มทำข้อสอบ
KA013496 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 14.1K เริ่มทำข้อสอบ
MB613478 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 90 ม.6 5.3K เริ่มทำข้อสอบ
MB613475 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 89 ม.6 15.8K เริ่มทำข้อสอบ
MB613472 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 5.8K เริ่มทำข้อสอบ
MB613469 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 3.2K เริ่มทำข้อสอบ
MB613466 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.6 80 ม.6 176 เริ่มทำข้อสอบ