หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 94 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMB613538 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 ปี 2561 80 ม.6 8.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613354 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 4 23 ม.6 8.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613353 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613352 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 2 22 ม.6 13.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613351 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 1 22 ม.6 17.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613347 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 10 ม.6 22.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613346 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.6 17.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613345 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ 10 ม.6 25.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613344 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ม.6 17.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613342 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 1 10 ม.6 6.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613307 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 4 20 ม.6 8.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613306 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 3 20 ม.6 5.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613305 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 6.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613304 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 10.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613251 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2557 ชุดที่ 2 25 ม.6 10.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613250 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2557 ชุดที่ 1 25 ม.6 3.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613236 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2556 ชุดที่ 2 25 ม.6 7.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613234 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2556 ชุดที่ 1 25 ม.6 5.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613227 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2555 ชุดที่ 2 25 ม.6 5.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB613226 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2555 ชุดที่ 1 25 ม.6 6.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB612801 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 5 20 ม.6 55.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB612800 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ม.6 16.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB612799 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ม.6 14.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB612725 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ม.6 15.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOMB612724 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่1 20 ม.6 31.8K เริ่มทำข้อสอบ