หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 127 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB602199 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 6 15 ป.6 69.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB602197 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 5 15 ป.6 81.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB602195 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชุดที่ 2 15 ป.6 51.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB602193 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชุดที่ 1 15 ป.6 117K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB602191 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 3 15 ป.6 73.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB602189 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2 15 ป.6 102.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB602185 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2 15 ป.6 31.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB602183 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1 15 ป.6 81.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB602181 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่ 3 15 ป.6 24.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB602179 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่ 2 15 ป.6 78.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB602177 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สัตว์โลกผู้น่ารัก ชุดที่ 2 14 ป.6 23.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB602175 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สัตว์โลกผู้น่ารัก ชุดที่ 1 15 ป.6 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB601085 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อวัยวะในร่างกายของเรา ชุดที่ 2 15 ป.6 31.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB601084 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อวัยวะในร่างกายของเรา ชุดที่ 1 15 ป.6 31.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB600214 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 15 10 ป.6 23.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB600210 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 14 10 ป.6 26.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB600180 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 13 10 ป.6 15.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB600175 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 12 10 ป.6 14.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB600171 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 11 10 ป.6 23.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB600167 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 10 10 ป.6 29.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB600162 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 9 10 ป.6 24.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB600157 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 8 10 ป.6 23.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB600153 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 7 10 ป.6 28.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB600150 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 6 10 ป.6 28.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB600068 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 5 10 ป.6 31.2K เริ่มทำข้อสอบ