ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 906 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA106533 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่19 10 ป.1 13K
LAPA106532 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่18 10 ป.1 10.8K
LAPA106531 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่17 10 ป.1 7.9K
LAPA106530 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่16 10 ป.1 8.5K
LAPA106529 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่15 10 ป.1 8.2K
LAPA106528 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่14 10 ป.1 8.4K
LAPA106527 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่13 10 ป.1 8.8K
LAPA106526 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่12 10 ป.1 11.5K
SCPA106517 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 28 10 ป.1 30.7K
SCPA106516 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 27 10 ป.1 27.9K
SCPA106515 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 26 10 ป.1 26K
SCPA106514 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 25 10 ป.1 17.8K
SCPA106513 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 24 10 ป.1 17.7K
SCPA106512 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 23 10 ป.1 19.3K
SCPA106511 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 22 10 ป.1 16.8K
SCPA106510 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 21 10 ป.1 16.6K
SCPA106509 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 20 10 ป.1 7.3K
SCPA106508 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 19 10 ป.1 6.5K
SCPA106507 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 18 10 ป.1 5.9K
SCPA106506 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 31 10 ป.1 12.1K
SCPA106505 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 17 10 ป.1 10.7K
SCPA106504 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 16 10 ป.1 8.4K
SCPA106503 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 15 10 ป.1 11K
SCPA106502 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 14 10 ป.1 9K
SCPA106500 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 13 10 ป.1 9.1K