ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 906 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA208263 ข้อสอบแสนรู้ 5 ป.2 22.1K
MAPA307997 เวลา 7 ป.3 26.7K
MAPA207663 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 25 ป.2 2.7K
LAPA207568 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 10 ป.2 77.5K
MAPA107556 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 6 10 ป.1 15.6K
LAPA107298 ภาษาอังกฤษ ป.1 English 5 ป.1 31.9K
SCPA106677 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 30 10 ป.1 72.7K
SCPA106675 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 29 10 ป.1 55K
ARPA106666 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่15 10 ป.1 33.3K
LAPA106665 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่27 10 ป.1 44.2K
LAPA106664 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่26 10 ป.1 25K
LAPA106663 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่25 10 ป.1 14.2K
LAPA106662 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่24 10 ป.1 14.7K
HEPA106556 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่17 10 ป.1 56.8K
HEPA106555 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่16 10 ป.1 29.7K
HEPA106552 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่13 10 ป.1 28.3K
HEPA106551 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่12 10 ป.1 18.7K
HEPA106550 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่11 10 ป.1 17.5K
TEPA106549 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่29 10 ป.1 75.8K
TEPA106548 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่28 10 ป.1 32.4K
TEPA106547 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่27 10 ป.1 24.7K
LAPA106538 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่23 10 ป.1 15.2K
LAPA106537 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่22 10 ป.1 10.9K
LAPA106535 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่21 10 ป.1 10.6K
LAPA106534 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่20 10 ป.1 13K