ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 906 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA310005 ทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 10 ป.3 26K
MAPA309989 การวัด ชุดที่ 1 10 ป.3 21.1K
THPA209985 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง ไตรยางศ์ 5 ป.2 40.8K
SCPA109983 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 8 5 ป.1 28.3K
THPA209970 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่านคำ 5 ป.2 46.9K
LAPA109962 ภาษาอังกฤษ ป.1 Animals 10 ป.1 13.2K
MAPA309957 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 20 ป.3 19.9K
LAPA109954 ภาษาอังกฤษ ป.1 Fruits 10 ป.1 9.9K
MAPA209948 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 10 ป.2 11.3K
MAPA209941 จำนวนไม่เกิน 1,000 10 ป.2 8.4K
LAPA209917 ภาษาอังกฤษ ป.2 Ariticle a an 10 ป.2 25K
LAPA009916 ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 Verb to be 10 ประถมต้น 25.9K
LAPA309777 ภาษาอังกฤษ ป. 3 คำศัพท์สี (Colors) 5 ป.3 41.4K
SCPA309061 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง พลังงาน 5 ป.3 81.8K
MAPA108754 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 7 10 ป.1 12.8K
MAPA108748 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การวัดความยาว 10 ป.1 11.7K
MAPA108747 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ 15 ป.1 45.8K
MAPA108746 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 4 15 ป.1 8.9K
MAPA108745 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ 10 ป.1 9K
MAPA108744 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง จำนวนนับ 1-5 และ 0 ชุดที่ 2 10 ป.1 5K
MAPA108743 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง จำนวนนับ 1-5 และ 0 ชุดที่ 1 10 ป.1 6.4K
SCPA308430 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 10 ป.3 41.4K
MAPA008304 คิดเลข 10 ประถมต้น 49.6K
MAPA108303 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 3 25 ป.1 8.9K
SCPA108298 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 7 5 ป.1 55.4K