ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 906 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA110562 ภาษาจีน ป. 1 คำศัพท์พื้นฐาน 21 ป.1 37.4K
LAPA010463 Englishน่ารู้ 5 ประถมต้น 39.8K
HEPA310448 กีฬาป.3 10 ป.3 56.3K
MAPA110405 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 8 8 ป.1 10.3K
THPA110403 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 1 เรื่อง หลักภาษาไทย 5 ป.1 1.7K
MAPA010365 การแปลงหน่วย 20 ประถมต้น 24.2K
MAPA110362 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 6 20 ป.1 7.8K
MAPA210358 บวกลบมหาสนุก 25 ป.2 24.3K
MAPA110350 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 7 10 ป.1 7K
LAPA010343 เลข 5 ประถมต้น 28K
MAPA310331 คณิตคิดในใจ 20 ป.3 49.7K
TEPA310328 เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 10 ป.3 54.6K
TEPA310326 บทที่1 งานบ้าน 10 ป.3 51.6K
LAPA110319 เดือนต่างๆ 5 ป.1 24.9K
LAPA010315 คำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย 10 ประถมต้น 48.5K
MAPA310246 คณิตคิดสนุก 10 ป.3 28.2K
MAPA210206 การบวกเเละการลบ 5 ป.2 18.4K
MAPA210191 การบวก ลบ คูณ หาร 10 ป.2 29.7K
MAPA110183 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 5 25 ป.1 6.5K
LAPA110146 vocabulary 10 ป.1 17.3K
MAPA110145 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร 20 ป.1 18.5K
ARPA010124 ทัศนศิลป์ 5 ประถมต้น 39K
SCPA010075 วิทย์ ป.1 ชุดที่ 1 5 ประถมต้น 48K
LAPA010021 ศัพท์อังกฤษ 20 ประถมต้น 43.1K
SCPA310006 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 5 ป.3 81.8K