ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 906 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA111086 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 20 ป.1 26.6K
SCPA011071 ความรู้วิทย์พื้นฐานสำหรับน้องๆ 5 ประถมต้น 24.5K
SOPA111053 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน 10 ป.1 14.9K
LAPA111022 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1 25 ป.1 28K
ARPA010982 สีต่างๆ 5 ประถมต้น 35.3K
LAPA010981 ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 ศัพท์ง่ายๆ 10 ประถมต้น 35.4K
SCPA310977 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 8 25 ป.3 37.4K
TEPA310965 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 พืชผักสวนครัว 10 ป.3 83.7K
THPA310959 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ลูกเเกะของซาฟียะห์ 5 ป.3 63.3K
MAPA310958 การคิดเลข คูณ หาร 10 ป.3 34.7K
THPA310917 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ภาษาพาที 10 ป.3 1.8K
MAPA010909 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 9 5 ป.1 15.4K
MAPA110905 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การลบ ชุดที่ 1 12 ป.1 3.8K
MAPA110901 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ชุดที่ 9 5 ป.1 11.3K
MAPA110887 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 8 25 ป.1 4.5K
MAPA310862 การหาร 10 ป.3 29.3K
LAPA310861 ภาษาอังกฤษ ป.3 มาแปลคำศัพท์กันเถอะ 5 ป.3 39.6K
ARPA310792 ดนตรีง่ายๆ 5 ป.3 53K
SOPA310782 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง กรุงศรีอยุธยา 15 ป.3 39K
SCPA310731 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง หินและแร่ 20 ป.3 33.1K
SOPA110697 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศาสนาของเรา 10 ป.1 16K
THPA310652 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 30 5 ป.3 36.9K
THPA010641 ภาษาไทย ป.1 - ป.3 มาตราตัวสะกด 14 ประถมต้น 75.8K
MAPA010576 คิดเลขแสนสนุก 25 ประถมต้น 24.3K
MAPA010574 เลขแสนมหาสนุก 15 ประถมต้น 10.6K