ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 906 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 82.7K
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 89.8K
MAPA113067 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร ชุดที่ 2 6 ป.1 86.4K
LAPA213054 ภาษาอังกฤษ ป.2 คำศัพท์ ง่ายมากๆๆ 5 ป.2 64.7K
LAPA013044 ภาษาจีน ป.1-ป.3 ชุดที่1 5 ประถมต้น 22.2K
SCPA113030 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 12 5 ป.1 43.6K
PA112766 ภาษาอังกฤษ ป.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 43.4K
LAPA112764 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1 5 ป.1 48.3K
SOPA112701 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ 5 ป.1 29.7K
TEPA212625 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.2 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 28.5K
LAPA312610 ภาษาอังกฤษ ป.3 คำศัพท์ 5 ป.3 51.4K
MAPA112601 แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง การบวกและการลบ ชุดที่ 10 25 ป.1 34.7K
THPA012586 ภาษาไทย ป.1-ป.3 ข้อใดผิด 20 ประถมต้น 14.8K
MAPA312573 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ป.3 10 ป.3 103.3K
THPA212497 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 2 5 ป.2 142K
THPA212496 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 3 5 ป.2 101.8K
LAPA212492 ภาษาอังกฤษ ป.2 Vocabulary 20 ป.2 46.5K
LAPA112490 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 2 5 ป.1 38.3K
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 62.8K
SCPA112451 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 11 5 ป.1 46.9K
LAPA212405 ภาษาอังกฤษ ป.2 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 36.5K
THPA112396 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 สระ 5 ป.1 156.4K
LAPA112314 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 3 5 ป.1 51.2K
LAPA112239 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 4 5 ป.1 41.6K
SCPA112215 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 10 5 ป.1 45.2K