ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 56 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
KA000926 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 การยืนเคารพธงชาติ (สื่อการ์ตูน) 5 ปฐมวัย 22.7K
KA000889 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 การทำบุญตักบาตร (สื่อการ์ตูน) 5 ปฐมวัย 19K
KA000476 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 12 10 ปฐมวัย 7.5K
KA000475 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 11 10 ปฐมวัย 7.9K
KA000473 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 10 10 ปฐมวัย 6.8K
KA000472 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 9 10 ปฐมวัย 7.3K