ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 56 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
KA000926 การยืนเคารพธงชาติ (สื่อการ์ตูน) 5 ปฐมวัย 22.7K
KA000889 การทำบุญตักบาตร (สื่อการ์ตูน) 5 ปฐมวัย 18.8K
KA000476 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 12 10 ปฐมวัย 7.5K
KA000475 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 11 10 ปฐมวัย 7.7K
KA000473 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 10 10 ปฐมวัย 6.8K
KA000472 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 9 10 ปฐมวัย 7.1K