ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 56 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
KA003294 พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่4 11 ปฐมวัย 12.4K
KA003292 พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่3 10 ปฐมวัย 16K
KA003291 พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่2 10 ปฐมวัย 13.4K
KA003290 พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่1 10 ปฐมวัย 22.1K
KA003268 บวกเลขง่ายๆ 1 ปฐมวัย 81.3K
KA003266 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 18 10 ปฐมวัย 20.4K
KA003214 นารูโตะชวนน้อง ทำคณิต 5 ปฐมวัย 26.6K
KA003130 ภาษาน่ารู้ 20 ปฐมวัย 26.7K
KA002975 บวกเลข 5 ปฐมวัย 13.9K
KA001631 เรื่อง สิ่งของต่างๆรอบตัว 6 ปฐมวัย 12.4K
KA001625 เรื่อง ของใช้ ชุดที่2 10 ปฐมวัย 7.7K
KA001621 เรื่อง ของใช้ ชุดที่1 10 ปฐมวัย 8.4K
KA001613 เรื่อง สั้น-ยาว 10 ปฐมวัย 6.8K
KA001611 เรื่อง เล็ก-ใหญ่ 10 ปฐมวัย 4.8K
KA001051 สังเกตจากภาพ ชุดที่2 10 ปฐมวัย 9.6K
KA001050 เรื่อง สี (ภาพประกอบ) 10 ปฐมวัย 8.3K
KA001049 สังเกตจากภาพ ชุดที่1 10 ปฐมวัย 6.3K
KA001005 เรื่อง การนับ ชุดที่2 (ภาพประกอบ) 10 ปฐมวัย 4.5K
KA001004 เรื่อง การนับ ชุดที่1 (ภาพประกอบ) 10 ปฐมวัย 5.7K
KA000933 การเดินทาง (คาราโอเกะ) 10 ปฐมวัย 5.8K
KA000932 เพลง ทำความสะอาดกันเถอะ (คาราโอเกะ) 5 ปฐมวัย 35.6K
KA000931 เพลง ข้อมูลรอบตัวเรา (คาราโอเกะ) 5 ปฐมวัย 6.8K
KA000930 เพลง สัมผัสทั้งห้า (คาราโอเกะ) 5 ปฐมวัย 25.1K
KA000929 เพลง ลูกบอล (คาราโอเกะ) 5 ปฐมวัย 6.5K
KA000928 เพลง คอมพิวเตอร์ (คาราโอเกะ) 5 ปฐมวัย 5.3K