ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 56 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
KA003294 พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่4 11 ปฐมวัย 12.5K
KA003292 พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่3 10 ปฐมวัย 16.2K
KA003291 พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่2 10 ปฐมวัย 13.6K
KA003290 พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่1 10 ปฐมวัย 22.2K
KA003268 บวกเลขง่ายๆ 1 ปฐมวัย 81.7K
KA003266 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 18 10 ปฐมวัย 20.6K
KA003214 นารูโตะชวนน้อง ทำคณิต 5 ปฐมวัย 26.6K
KA003130 ภาษาน่ารู้ 20 ปฐมวัย 26.8K
KA002975 บวกเลข 5 ปฐมวัย 14K
KA001631 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สิ่งของต่างๆรอบตัว 6 ปฐมวัย 12.4K
KA001625 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 ของใช้ ชุดที่2 10 ปฐมวัย 7.9K
KA001621 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 ของใช้ ชุดที่1 10 ปฐมวัย 8.5K
KA001613 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สั้น-ยาว 10 ปฐมวัย 7K
KA001611 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 เล็ก-ใหญ่ 10 ปฐมวัย 4.9K
KA001051 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สังเกตจากภาพ ชุดที่2 10 ปฐมวัย 9.6K
KA001050 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สี (ภาพประกอบ) 10 ปฐมวัย 8.7K
KA001049 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สังเกตจากภาพ ชุดที่1 10 ปฐมวัย 6.5K
KA001005 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 การนับ ชุดที่2 (ภาพประกอบ) 10 ปฐมวัย 4.7K
KA001004 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 การนับ ชุดที่1 (ภาพประกอบ) 10 ปฐมวัย 5.9K
KA000933 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 การเดินทาง (คาราโอเกะ) 10 ปฐมวัย 6K
KA000932 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 เพลง ทำความสะอาดกันเถอะ (คาราโอเกะ) 5 ปฐมวัย 35.6K
KA000931 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 เพลง ข้อมูลรอบตัวเรา (คาราโอเกะ) 5 ปฐมวัย 6.9K
KA000930 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 สัมผัสทั้งห้า (คาราโอเกะ) 5 ปฐมวัย 25.1K
KA000929 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 เพลง ลูกบอล (คาราโอเกะ) 5 ปฐมวัย 6.6K
KA000928 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 เพลง คอมพิวเตอร์ (คาราโอเกะ) 5 ปฐมวัย 5.4K