ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 258 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA202737 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 ชุดที่2 20 ป.2 48.2K
HEPA202735 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 ชุดที่1 20 ป.2 57.4K
HEPA102717 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่2 10 ป.1 36.8K
HEPA102715 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่1 20 ป.1 36.4K
HEPB402317 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 20 ป.4 97.1K
HEPB502315 พลศึกษา ป.5 20 ป.5 78.4K
HEPA102313 แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา 20 ป.1 40.2K
HEMA302253 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่11 14 ม.3 60.8K
HEMA302251 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่10 13 ม.3 33K
HEMA302249 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่9 20 ม.3 36.8K
HEMA302247 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่8 20 ม.3 32.3K
HEMA302245 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่7 20 ม.3 25.7K
HEMA302243 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่6 20 ม.3 31.7K
HEMA302241 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่5 20 ม.3 28.7K
HEMA302239 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่4 20 ม.3 42.7K
HEMA302237 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่3 20 ม.3 35.5K
HEMA302235 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่2 20 ม.3 59.4K
HEMA302233 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่1 10 ม.3 63.1K
HEPB602157 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.6 15 ป.6 99.4K
HEPB602155 เรื่อง กีฬา ป.6 15 ป.6 147.5K
HEPB602153 เรื่อง กิจกรรมเสริมสุขภาพ ป.6 20 ป.6 53.9K
HEPB602151 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 55.3K
HEPB602149 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 57.1K
HEPB602147 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 59.9K
HEPB602145 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 48.4K