ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 258 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB409821 ชีวิตและครอบครัว1 15 ป.4 75.8K
HEPA106556 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่17 10 ป.1 56.7K
HEPA106555 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่16 10 ป.1 29.7K
HEPA106552 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่13 10 ป.1 28.3K
HEPA106551 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่12 10 ป.1 18.7K
HEPA106550 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่11 10 ป.1 17.4K
HEPA106462 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่10 10 ป.1 24K
HEPA106459 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่7 10 ป.1 13.4K
HEPA106458 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุดที่6 10 ป.1 19.1K
HEMA003191 การเลี้ยงลูกฟุตบอล 10 มัธยมต้น 81.4K
HEPB502877 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่3 15 ป.5 127.1K
HEPB502875 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 101.4K
HEPB502873 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่1 20 ป.5 187.7K
HEPB402827 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่5 20 ป.4 98.8K
HEPB402825 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่4 20 ป.4 66.6K
HEPB402823 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่3 20 ป.4 56.7K
HEPB402821 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่2 20 ป.4 66.5K
HEPB402813 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่1 20 ป.4 95.6K
HEPA302773 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่5 20 ป.3 57.5K
HEPA302771 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่4 20 ป.3 34.6K
HEPA302769 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่3 20 ป.3 58.4K
HEPA302767 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่2 20 ป.3 49.5K
HEPA302765 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่1 20 ป.3 72.7K
HEPA202741 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 ชุดที่4 15 ป.2 67.6K
HEPA202739 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 ชุดที่3 15 ป.2 35.6K