ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 581 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB610115 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 3 20 ม.6 10.4K
THMB610113 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 2 20 ม.6 18.5K
THMB610112 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 1 20 ม.6 19.2K
THPB610008 แบบฝึกหัด ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง ภาษาพาที ชุดที่ 2 10 ป.6 56.7K
THMA210003 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ชุดที่ 1 15 ม.2 72.2K
THPB610002 แบบฝึกหัด ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง ภาษาพาที ชุดที่ 1 10 ป.6 44.4K
THPB609993 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 2 10 ป.6 27.2K
THMA309988 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การอ่านจับใจความ 10 ม.3 77.6K
THPA209985 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง ไตรยางศ์ 5 ป.2 41.1K
THPA209970 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่านคำ 5 ป.2 46.9K
THPB609969 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 1 10 ป.6 33.1K
THMA109965 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง การเขียนเรียงความ 10 ม.1 38.4K
THMB609946 แบบทดสอบปลายภาค ภาษาไทย 20 ม.6 24.3K
THMB609926 แนวข้อสอบ ภาษาไทย เรื่อง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3 20 ม.6 22.9K
THMB609925 แนวข้อสอบ ภาษาไทย เรื่อง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2 20 ม.6 37.5K
THMB609924 แนวข้อสอบ ภาษาไทย เรื่อง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1 20 ม.6 91.4K
THMB509901 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 5 ชุดที่ 2 20 ม.5 85.3K
THMB509899 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 5 ชุดที่ 1 20 ม.5 84.8K
THMB409892 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 4 ชุดที่ 6 20 ม.4 43.8K
THMB409891 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 4 ชุดที่ 6 20 ม.4 26.1K
THMB409890 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 4 ชุดที่ 4 20 ม.4 25.3K
THMB409889 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 4 ชุดที่ 3 20 ม.4 21.6K
THMB409888 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 4 ชุดที่ 2 20 ม.4 21.6K
THMB409887 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 4 ชุดที่ 1 20 ม.4 59.1K
THMA309863 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 11 20 ม.3 29.7K