ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 581 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA310917 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ภาษาพาที 10 ป.3 1.8K
THMB610894 ข้อสอบ ภาษาไทย เรื่อง ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 10 ม.6 15.2K
THPB510891 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำผิดหรือคำถูก 20 ป.5 60.7K
THPB510869 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มักเขียนผิด 5 ป.5 25.1K
THMB610830 แนวข้อสอบ ภาษาไทย สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2 15 ม.6 5.3K
THMB610829 แนวข้อสอบ ภาษาไทย สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1 16 ม.6 10K
THPB510823 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ประโยค 10 ป.5 48.9K
THPB610804 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ 9 ป.6 65.2K
THPB510776 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 34.5K
THPB510747 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง อักษรย่อ 5 ป.5 24.8K
THMA110655 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา 15 ม.1 69.6K
THPA310652 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 30 5 ป.3 36.9K
THPB510649 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์ 5 ป.5 32.3K
THMA110645 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง โคลงโลกนิติ 10 ม.1 42.8K
THPA010641 ภาษาไทย ป.1 - ป.3 มาตราตัวสะกด 14 ประถมต้น 75.8K
THMA110615 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สุภาษิตพระร่วง 5 ม.1 50.6K
THPB510571 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง วรรณคดีลำนำ 10 ป.5 72.7K
THMA110566 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง นิราศภูเขาทอง ชุดที่ 1 15 ม.1 36.9K
THPB410524 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียว 10 ป.4 132.7K
THPB410417 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง สำนวน 7 ป.4 102.1K
THPA110403 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 หลักภาษาไทย 5 ป.1 3.3K
THMA110291 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง นิราศภูเขาทอง ชุดที่ 2 15 ม.1 82.7K
THPB510273 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน 5 ป.5 46.2K
THPB410248 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง ภาษาพาที 10 ป.4 91.5K
THMB610116 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 4 20 ม.6 23.6K