ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 581 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB611404 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง คำประพันธ์ 5 ป.6 60.9K
THPA011397 ข้อสอบภาษาไทยประถมต้น 5 ประถมต้น 68.3K
THPB611393 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 30 10 ป.6 193K
THPB611376 เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 10 ป.6 124.8K
THPB511330 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การเขียน 10 ป.5 197.8K
THPB611326 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 31 10 ป.6 341.6K
THPB511325 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การเขียนเรียงความ 5 ป.5 62.9K
THPA011309 ภาษาไทย ป.1-ป.3 คำใดเขียนผิด 5 ประถมต้น 79.5K
THMA211256 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง ประโยค 15 ม.2 77.1K
THMB011255 แนวข้อสอบ O-NET 2556 ภาษาไทย ม.4 - ม.6 20 มัธยมปลาย 99.4K
THPB511252 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง สำนวนไทย 5 ป.5 135.7K
THPB611232 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 32 20 ป.6 48.2K
THMA011231 คำไทยในภาษาต่างประเทศ 2 : แบบฝึกหัด บาลี-สันสกฤต-เขมร เพิ่มเติม 15 มัธยมต้น 96.8K
THMA011227 คำไทยในภาษาในต่างประเทศ 1 : หลักการบาลี-สันสกฤต-เขมร 20 มัธยมต้น 21K
THMA111211 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาว 20 ม.1 65.3K
THMA111209 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง การตีความร้อยกรอง 10 ม.1 32.4K
THMA111199 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 1 5 ม.1 39.6K
THPA111198 แบบฝึกหัด ภาษไทย ป. 1 การเขียนตามคำอ่าน 5 ป.1 89K
THPB511196 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มักเขียนผิด 10 ป.5 61.4K
THMA211193 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ชุดที่ 2 15 ม.2 39.3K
THMA311174 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 48.5K
THMA311173 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ม.3 28.8K
THMA311172 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 33.2K
THMA311171 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 28.9K
THMA311170 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ม.3 55.6K