ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 581 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA013029 ภาษาไทย ม.1 - ม.3 คำประสม 5 มัธยมต้น 34.3K
THPB513006 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ภาษาถิ่น 5 ป.5 138.2K
THMB612711 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ม.6 94.7K
THMB612710 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ม.6 17.4K
THMB612709 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ม.6 28.5K
THMB612708 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 1 20 ม.6 28.3K
THMB612707 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ม.6 9.6K
THMB612706 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 4 20 ม.6 7.7K
THMB612705 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 7.1K
THMB612694 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 7.5K
THMB612693 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 18.1K
THMB612688 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 5 20 ม.6 10.2K
THMB612687 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 4 20 ม.6 7.4K
THMB612686 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 3 20 ม.6 6.6K
THMB612685 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 2 20 ม.6 6.6K
THMB612684 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 1 20 ม.6 7.8K
THPB512622 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง สังข์ทอง 5 ป.5 137.6K
THMB612619 แบบทดสอบ SMART-I วัดความสามารถด้านการอ่าน 15 ม.6 18.4K
THPA012586 ภาษาไทย ป.1-ป.3 ข้อใดผิด 20 ประถมต้น 14.8K
THPB512525 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การรักษา วาจา มารยาท 5 ป.5 90.8K
THPA212497 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 2 5 ป.2 141.8K
THPA212496 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 3 5 ป.2 101.8K
THPB612424 เตรียมสอบเข้า ม.1 ภาษาไทย ชั้น ป. 6 5 ป.6 361K
THPB612421 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 2 12 ป.6 141.9K
THPB612420 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 1 12 ป.6 123.5K