ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 10 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
CCKA212600 ธรรมชาติรอบตัว อ.2 ความรู้ใกล้ตัว 5 อ.2 13.5K
AAKA212422 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ. 2 ข้อสอบหมูๆ 6 อ.2 38.4K
DDKA212219 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.2 ร่างกายของเรา 5 อ.2 18.1K
BBKA211706 บุคคลและสถานที่แวดล้อม อ.2 การทักทาย 5 อ.2 18.6K
AAKA211705 ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.2 หนูทำได้ 5 อ.2 20.8K
KA210945 บุคคลต่างๆ 5 อ.2 16.5K
KA210938 บวกลบ 5 อ.2 17K
KA210846 ภาษาน่ารู้ 20 อ.2 20.9K
KA210783 สถานที่ต่างๆ 5 อ.2 16.1K
KA210340 มา บวก ลบ กันเถอะ 5 อ.2 14.4K