ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58
O-NET | 6.4K views

วิชา
O-NET
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
60 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ