ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2553
PAT 1 | 2.3K views

วิชา
PAT 1
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
50 ข้อ
เวลา
180 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ