ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 20

วิชา
สอบบรรจุ
ระดับชั้น
ไม่ระบุระดับชั้น
จำนวน
25 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ