บวกเลขสำหรับเด็ก
| 6.1K views

วิชา
ระดับชั้น
อ.1
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
40 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ