Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

คุรุสภา รับรองหลักสูตร ป.ตรี ป.โท พร้อมมีมติให้ “ครูช่าง” ไม่ต้องของใบประกอบวิชาชีพในอนาคต

Posted By Plook Teacher | 14 ก.พ. 62
949 Views

  Favorite

ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

               นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางรัตนา ศรีเหรัญ และ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, _ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

 

ภาพ : moe.go.th

 

รับรองปริญญาทางการศึกษา ป.ตรี 29 หลักสูตร ป.โท 4 หลักสูตร

               ที่ประชุมให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา​ ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด โดยผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ แบ่งเป็นระดับปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 29 หลักสูตร, ปริญญาโททางวิชาชีพครู จำนวน 2 หลักสูตร และปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร

 

การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 2,433 ราย

               ที่ประชุมรับทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 โดย รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธาน กมว. เป็นประธาน ซึ่งได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,433 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,438 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 858 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 30 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 107 ราย

 

               นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับครูผู้สอนในรายวิชาที่เป็นวิชาช่างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ กมว. สามารถออกประกาศให้คนที่จะเป็นครูช่างในอนาคต โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาวิชาช่าง

               ส่วนครูอาชีวศึกษาที่สอนรายวิชาสามัญ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก็ยังคงต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดิม ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่กำลังจะสอบเป็นครูช่างในช่วงเมษายน 2562 นี้ ให้ใช้ระเบียบเดิมไปก่อน ซึ่งจะขอยกเว้นจากคุรุสภาเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งขอย้ำว่าทุกฝ่ายจะดำเนินการให้สอดคล้องกัน ไม่ให้มีผลกระทบกับผู้ใด และจะดำเนินการให้รอบคอบมีการบูรณาการอย่างแท้จริง

 

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา ปี 2562

ที่ประชุมรับทราบกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2562 ครบรอบ 74 ปี ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี พิธีสงฆ์ การมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ไม่มีวันลา/มาสาย ตลอดจนพิธีเปิดหอสมุดคุรุสภาในโอกาสนี้ด้วย

 

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งได้เปิดรับสมัครหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเป็นหน่วยพัฒนาครู ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานที่แสดงความจำนงเป็นหน่วยพัฒนาครู จำนวน 770 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) ประกอบด้วยหน่วยงานประเภทนิติบุคคล จำนวน 346 หน่วยงาน, หน่วยงานประเภทสถาบันการศึกษา จำนวน 381 หน่วยงาน และหน่วยงานประเภทส่วนราชการ จำนวน 43 หน่วยงาน

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 0 Followers
  • Follow