Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

นิสัยน่ารัก เป็นสิ่งสำคัญ - พระราชดำรัส ของในหลวง รัชกาลที่ 9

Posted By มหัทธโน | 21 ต.ค. 60
13,661 Views

  Favorite

 

ภาพ : Plook English

 

"...นิสัยน่ารักนี้เป็นสิ่งที่ สำคัญสำหรับทุกคนเพราะว่างานที่ จะทำหรืองานที่กำลังทำทำอยู่ คนเดียวไม่ได้ จะต้องร่วมกันทำถ้ามีความน่ารั กคือมีอัธยาศัยดีมีความโอบอ้ อมอารีกัน ทำให้งานนั้นง่ายขึ้นมาก เพราะว่าผู้ที่ร่วมงานก็ย่อมฟั งผู้ที่มีอัธยาศัยอ่อนโยนและผู้ ที่มีอัธยาศัยที่น่าคบ..."

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุ นพระราชทาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 “….This kind of lovable habit is important for everyone because the work to be done or that is now being done cannot be accomplished by anyone alone but only by collaboration.  If you are lovable you have a good disposition and are generous to others.  This will make it is easier to work together because workers on your team will want to listen to those who are gentle and easy to work with and befriend.”

            His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s speech, given to the Administrative Committee for Funds Granted by His Majesty the King, teachers and students of Ratchawinit School, at Chitralada Palace on Tuesday, March 18th, 1980 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 2 Followers
  • Follow