Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ดาวน์โหลดฟรี - หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”

Posted By มหัทธโน | 08 มิ.ย. 60
23,933 Views

  Favorite

 

ขอเชิญดาวน์โหลดฟรี - หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” 

 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ที่มาภาพ : ข่าวในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์บทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่  สืบค้นจาก http://thairats.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 60

 

สืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทั้งนี้ หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเรียบเรียงเนื้อหาด้วยพระองค์เอง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรวมในการสวดมนต์กันเป็นประจำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต บ้านเมืองและชาติ และยังรวมกันสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่ จากเดิมมีบทสวดมนต์ 28 บท ทรงให้เพิ่มเติมบทสวดมนต์อีกจำนวน 9 บท รวมเป็น 37 บท

 

พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย  ว.ป.ร. และ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง 37 บท ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย  ว.ป.ร. และ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ลงพิมพ์บนหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาไว้บนหน้าปกของหนังสือบทเจริญพุทธมนต์

พร้อมพระราชทานข้อความฝีพระหัตถ์ด้านล่างพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ว่า "สุขกาย สุขใจ" อีกทั้งทรงคัดเลือกและทรงเรียบเรียงบทเจริญพระพุทธมนต์นี้พร้อมคำแปลด้วยพระองค์เองเพื่อพระราชทาน ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์  ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 

โดยทรงมุ่งน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธาน  “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชีนาถ มาไว้ที่หน้าปกบทเจริญพุทธมนต์ด้วยทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนได้สวดมนต์เพื่อก่อให้เกิดสติ    สมาธิ   ปัญญา  รวมทั้งความสุขสงบร่มเย็น  และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสืบไป
 

ด้านหลังปกบทเจริญพุทธมนต์นั้นได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. มาไว้ด้านบกปกหลัง พร้อมข้อความว่า
"ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเพื่อ ความเป็นสิริมงคลและความสุขของทุกท่านผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรม"
พระที่นั่งอัมพรสถาน 9 มิถุนายน 2560

 

และพระราชทานหนังสือสวดมนต์นี้ให้แก่ ผู้เข้ามาร่วมพิธี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยง่านต่างๆ นำไปมอบให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อย่างทั่วถึง เพื่อร่วมในการสวดมนต์ในพิธีมหามงคลนี้พร้อมกันทั่วทุกภูมิภาค

 

ที่มาภาพ : ข่าวในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์บทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่  สืบค้นจาก http://thairats.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 60

 

สามารถดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th/download/article/article_20170602094510.pdf 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 2 Followers
  • Follow