Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

อานิสงส์ของการรักษาศีล โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Posted By มหัทธโน | 12 เม.ย. 59
17,110 Views

  Favorite

 

 

อานิสงส์ของการรักษาศีล

คำว่าศีล ได้แก่สภาพเช่นไร ?

ศีลอย่างแท้จริง เป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร


ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม
คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในขอบเขตของศีล ที่เป็นสภาพปกติศีล ที่เกิดจากการรักษา
มีสภาพปกติ ไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่เกลียด

นอกจากความปกติก็งดงาม ทางกาย วาจา ใจ ของผู้มีศีลว่าเป็นศีล เป็นธรรม


เราควรรักษาศีล 5

- สิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียนข่มเหงและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป
- สิ่งของใครใครก็รักและสงวน ไม่ควรทำลาย ฉกลักปล้นจี้ เป็นต้น อันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกัน
- ลูกหลาน สามี ภรรยา ใคร ๆ ก็รักสงวนอย่างยิ่ง ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกิน เป็นการทำลายจิตใจของ ผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปมากไม่มีประมาณ
- มุสา การโกหกพกลม เป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี แม้เดรัจฉานเขาก็ไม่พอใจกับคำหลอกลวง จึงไม่ควรโกหก หลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย
- สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดีดีกลายเป็นคนบ้าได้ ลดคุณค่าลงโดยลำดับ ผู้ต้องการเป็นคนดี มีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ จีงไม่ควรดื่มสุรา เครื่องทำลายสุขภาพร่างกายและใจอย่างยิ่ง เป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน
 

อานิสงส์ของศีล 5 เมื่อรักษาได้

- ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
- ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย
- ระหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้คอยมา ล่วงล้ำกร้ำกราย ต่างครองกันอยู่ด้วยความสุข
- พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ด้วยศีล
- เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้า ลงหลัง จับโน่นชนนี่ เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้
- ผู้มีศีล......เป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลก ให้มีแต่ความอบอุ่นใจ ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย

ผู้ไม่มีศีล .....เป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ ให้ได้รับความทุกข์ร้อนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า


โอวาทพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 2 Followers
  • Follow