Parenting

เด็กโต (6-12 ปี)

Editor's Picks
กิจกรรมช่วยฝึกลูกแก้ปัญหา
การหากิจกรรมฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ของลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเด็กต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น โดยที่เขาไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือความพร้อมในการแก้ปัญหา เด็กอาจอยู่ในภาวะเครียด กดดัน ขาดความมั่นใจในตัวเอง จนส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กได้
Contents of the week
เด็กโต (6-12 ปี)
ผลการค้นหา 65 บทความ Last | Most View
เพราะอะไรเด็ก ๆ จึงควรเรียนรู้ผ่านการเล่นจนกว่าจะเป็นวัยรุ่น !
เมื่อเข้าสู่วัยเรียน (ซึ่งหลายประเทศเริ่มช่วงประถม แต่ในประเทศไทยนั้น เริ่มนับกันตั้งแต่อนุบาลแล้ว) คำว่า เล่น ก็ดูเหมือนจะหายไปจากพจนานุกรมพ่อแม่เสียอย่างนั้น
หลากหลายข้อดี...ของการมี (ญาติ) พี่น้อง
นอกเหนือจากอิทธิพลของพ่อแม่ (หรือผู้เลี้ยง) ที่มีต่อเด็ก ๆ ตั้งแต่เล็กและติดตัวไปจนโตแล้วนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง ไม่ว่าจะลูกน้า หลานป้า ลูกเพื่อนแม่ หรือญาติสนิทมิตรสหายที่โตมาด้วยวัยที่ไล่เลี่ยกันนั้น ก็ส่งอิทธิพลต่อเด็ก
เด็กแบบใด ที่อยู่ใกล้ ความสำเร็จ
มีพ่อแม่หลายท่านที่มีความคาดหวัง และกังวลกับลูกเรื่องการใช้ชีวิตของลูก กลัวว่าลูกจะเป็นคนไม่เก่ง กลัวว่าลูกจะเข้าสังคมไม่ได้